Câu 359351: Cho phản ứng: FexOy + HNO3→ Fe(NO3)3 + H2O + NnOm. Sau thời điểm cân bằng, thông số của axit HNO3 là:

A.

Bạn đang xem: Fe + hno3 → fe(no3)3 + no+ h2o

18nx − 6mx − 2ny

B. 14nx − 4mx − 2ny

C. 16nx − 6mx − 4ny

D. 16nx − 8mx − 4ny


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố nhằm tìm chất oxi hoá và chất khử.

Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi thừa trình.

Tìm hệ số tương thích cho hóa học oxi hóa và hóa học khử sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất oxi hóa và hóa học khử vào sơ đồ phản ứng, từ kia tính ra hệ số các chất khác. Từ đó xác định được thông số của axit HNO3 sau khoản thời gian cân bằng.


Giải đưa ra tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố hóa học biến hóa trong bội phản ứng:

*

Vậy phương trình hóa học được cân đối là:

(5n-2m)FexOy + (18nx- 6mx-2ny)HNO3→ (5nx-2mx)Fe(NO3)3 + (9nx-3mx-ny)H2O + (3x-2y)NnOm.

Xem thêm: 80 Câu Bài Tập Câu Bị Động Lớp 9 Có Đáp Án, Bài Tập Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Lớp 9

Sau khi cân bằng, thông số của axit HNO3 là(18nx- 6mx-2ny).

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát