1. Hình lăng trụ

- Định nghĩa: Hình lăng trụ là 1 trong những đa diện gồm bao gồm hai đáy là hai đa giác đều nhau và ở trên nhị mặt phẳng tuy vậy song, những mặt mặt là hình bình hành, các cạnh bên song tuy vậy hoặc bằng nhau

- Tính chất: Hình vỏ hộp là hình lăng trụ gồm đáy là hình bình hành

- Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích s của mặt đáy và khoảng cách giữa hai mặt dưới hoặc là chiều cao.

Bạn đang xem: Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

V = B.h

Trong đó:

+ B: diện tích dưới mặt đáy của hình lăng trụ

+ H: chiều cao của của hình lăng trụ

+ V: thể tích hình lăng trụ

*
Hình lăng trụ

2. Hình lăng trụ đứng

* Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có ở kề bên vuông góc với khía cạnh đáy.

* Tính chất:

- Hình lăng trụ đứng bao gồm tất cả cạnh bên vuông góc với hai đáy,

- Hình lăng trụ đứng có tất cả mặt bên là những hình chữ nhật.

Một số dạng lăng trụ đứng quánh biệt

a. Hình hộp đứng

- Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình hộp có sát bên vuông góc với khía cạnh đáy.

- Tính chất: Hình hộp đứng bao gồm 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt bao quanh là 4 hình chữ nhật.

b. Hình vỏ hộp chữ nhật

- Định nghĩa: Hình hộp chữ nhật là hình vỏ hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.

*

- Tính chất: Hình hộp chữ nhật gồm 6 khía cạnh là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật bao gồm 12 cạnh, 8 đỉnh với 6 mặt.

+ những đường chéo có hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm

+ diện tích s của nhì mặt đối lập trong hình hộp chữ nhật bằng nhau

+ Chu vi của nhị mặt đối lập trong hình hộp chữ nhật bởi nhau

- Thể tích khối vỏ hộp chữ nhật: 

c. Hình lập phương

- Định nghĩa: Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật 2 đáy và 4 mặt bên đều là hình vuông.

*

- Tính chất: Hình lập phương bao gồm 6 mặt những là hình vuông.

+ Khối lập phương là hình đa diện đều các loại 4; 3. Những mặt là hình vuông, từng đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt.

+ Khối lập phương có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

- Thể tích khối lập phương: 

3. Kiến thức và kỹ năng về hình lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ là một trong đa diện gồm gồm hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên nhì mặt phẳng tuy vậy song, những mặt mặt là hình bình hành, các bên cạnh song tuy nhiên hoặc bởi nhau

Hình lăng trụ tam giác rất nhiều là hình lăng trụ tất cả hai đáy là nhì tam giác đều bằng nhau.

*
Hình lăng trụ tam giác đều

Tính hóa học hình lăng trụ tam giác đều

- Hai lòng là nhì tam giác đều đều bằng nhau do đó những cạnh đáy bởi nhau.

- sát bên vuông góc với phương diện đáy.

- các mặt mặt là các hình chữ nhật.

Công thức tính thể tích của một lăng trụ tam giác đều

Thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của dưới mặt đáy và khoảng cách giữa hai dưới mặt đáy hoặc là chiều cao. Cách làm tính thể tích hình lăng trụ tam giác giác đều

V = B.h

Trong đó: B là diện tích s đáy, h là chiều cao của khối lăng trụ, V là thể tích khối lăng trụ

Đáy của hình lăng trụ tam giác đều đó là hình tam giác đều. Call A là diện tích của tam giác phần đa ta có công thức tính diện tích tam giác phần đông như sau:

*

4. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác đều là hình lăng trụ tất cả hai lòng là 2 hình tam giác đều.

- Hình lăng trụ tứ giác hầu hết là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là hình vuông.

- Hình lăng trụ ngũ giác gần như là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là hình ngũ giác.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Whatever Nghĩa Là Gì, Whatever Có Thông Dụng Không

- Hình lăng trụ lục giác phần nhiều là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là lục giác.

*
Hình lăng trụ tam giác đều
*
Hình lăng trụ tứ giác đều
*
Hình lăng trụ ngũ giác đều
*
Hình lăng trụ lục giác đều