Tài liệu dưới đây gồm toàn bộ những phương pháp giải hình học không gian theo từng trường hợp cụ thể mà học sinh phải gặp phải trong các đề thi, khi biết được cách làm từ gốc của các bài toán phức tạp như thế nào thì chắc chắn sẽ giải quyết cực đơn giản những bài toán ta đang gặp phải. Tài liệu này rất hữu ích cho 2 đối tượng học sinh lớp 11 và học sinh lớp 12 luyện thi đại học.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay