Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu bao nhiêu mặt phẳng đối xứng" width="603">

Cùng Top lời giải ôn lại lý thuyết về Hình chóp tứ giác phần đông và khía cạnh phẳng đối xứng của những khối hình thường gặp nhé!

1. Hình chóp tứ giác đều:

Hình chóp tứ giác phần lớn là hình chóp có đáy hình vuông vắn và con đường cao của chóp đi qua tâm lòng (giao của 2 đường chéo hình vuông)

* Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu các đặc điểm sau:

- Đáy là hình vuông

- Các ở kề bên bằng nhau

- Tất cả các mặt mặt là các tam giác thăng bằng nhau

- Chân đường cao trùng cùng với tâm mặt dưới (tâm đáy là giao điểm 2 đường chéo

- Tất cả những góc tạo nên bởi ở kề bên và dưới mặt đáy bằng nhau

- Tất cả các góc chế tạo ra bởi các mặt bên và dưới mặt đáy đều bằng nhau

Ví dụ: ta bao gồm hình chóp tứ giác gần như SABCD thì: 

- Tứ giác ABCD là hình vuông vắn có trung khu O.Bạn sẽ xem: Chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

- SO vuông góc mặt phẳng ABCD

- SA=SB=SC=SD

(SA; (ABCD))=(SB;(ABCD))=(SC;(ABCD))=(SD;(ABCD))

**Công thức tính thể tích của hình chóp tứ giác đềuĐể tính được thể tích của hình chóp tứ giác đông đảo thì ta nên biết được các công thức sau:

- Thể tích hình chóp tức giác SABCD: 


*

Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 2)" width="407">

Trong đó: SABCD là diện tích hình vuông vắn ABCD

SO là đường cao kẻ từ bỏ O xuống chổ chính giữa đáy ABCD

2. Phương diện phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp

Định nghĩa: ví như phép đối xứng qua phương diện phẳng (P) thay đổi hình (H) thành chủ yếu nó thì (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của hình (H)

Mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều

Các mặt phẳng đựng 1 cạnh của tứ diện và trải qua trung điểm của các cạnh đối diện.

Bạn đang xem: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng


*

Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 3)" width="561">

Mặt phẳng đối xứng của lăng trụ tam giác đều


*

Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng (ảnh 4)" width="631">

+ 3 khía cạnh phẳng: chứa 1 sát bên và trung điểm của 2 cạnh của mặt đáy.

+ một mặt phẳng: Đi qua trung điểm của 3 cạnh bên

Mặt phẳng đối xứng hình chóp tứ giác đều

+ 2 khía cạnh phẳng: đựng đỉnh cùng 1 đường chéo cánh của đáy.


*

Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 5)" width="632">

+ 2 khía cạnh phẳng: đi qua trung điểm của 2 cạnh lòng dối diện với đỉnh.


*

Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu bao nhiêu mặt phẳng đối xứng (ảnh 6)" width="627">

Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương


Hình chóp tứ giác đều phải sở hữu bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng (ảnh 7)" width="621">

+ 6 mặt phẳng: mỗi mặt phẳng chia khối lập phương thành 2 lăng trụ.


Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu khía cạnh phẳng đối xứng (ảnh 8)" width="627">
Hình chóp tứ giác đều sở hữu bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng (ảnh 9)" width="631">

Mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật bất kì

3 khía cạnh phẳng: đi qua trung điểm của 4 cạnh song một tuy nhiên song.


Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng (ảnh 10)" width="628">

3. Trắc nghiệm (có giải đáp )

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với (ABCD). 

Hình chóp này có mặt phẳng đối xứng nào?

A. (SAC) 

B. (SAB) 

C. Không có 

D. (SAD) 

Câu 2: mang lại đa giác đều n cạnh (n³4) . Tìm n để nhiều giác có số đường chéo bằng số cạnh?

A. N = 5. 

B. n = 16. 

C. n = 6. 

D. n = 8. 

Câu 3: Hình hộp đứng đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 2 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều 5 điểm S, A, B, C, D? 

A. 2 mặt phẳng. 

B. 5 mặt phẳng. 

C. 1 mặt phẳng. 

D. 4 mặt phẳng.

Câu 5: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 1 

B. 4 

C. 3 

D. 6 

Câu 6: Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình đa diện bất kỳ đều thỏa mãn: 

A. Lớn hơn hoặc bằng 4 

B. Lớn hơn 4

C. Lớn hơn hoặc bằng 5 

D. Lớn hơn 6 

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng 

A. lớn hơn hoặc bằng 4 

B. lớn hơn 4 

C. lớn hơn hoặc bằng 5 

D. lớn hơn 5 

Câu 8: Cho khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng cha cạnh. Lúc đó số đỉnh của khối đa diện là :

A. Số tự nhiên lớn hơn 3. 

B. Số lẻ.

C. Số tự nhiên chia hết mang đến 3. 

D. Số chẵn. 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai: 

A. Khối tứ diện là khối nhiều diện lồi

B. Lắp ghép nhì khối hộp sẽ được một khối nhiều diện lồi.

Xem thêm: Dàn Ý Phân Tích Hình Tượng Cây Xà Nu Trong Tác Phẩm Rừng Xà Nu

C. Khối lập phương là khối nhiều diện lồi

D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi 

Câu 10: Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối nhiều diện nào? 

A. Hình hộp chữ nhật. 

B. Hình bát diện đều. 

C. Hình lập phương. 

D. Hình tứ diện đều. 

Câu 11: Cho hình chóp có đôi mươi cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó. 

A. 20 

B. 11 

C. 12 

D. 10

Câu 12: Tâm các mặt hình lập phương tạo thành các đỉnh của khối nhiều diện nào sau đây? 

A. Khối chóp lục giác đều 

B. Khối bát diện đều 

C. Khối lăng trụ tam giác đều 

D. Khối tứ diện đều.

Câu 13: Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. 5 

B. 6 

C. 9 

D. 8 

Câu 14: Cho lăng trụ đứng ABCD.A"B"C"D" có đáy là hình thoi (không phải hình vuông). Phát biểu nào sau đây không nên ? 

A. Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã đến là các hình chữ nhật bằng nhau. 

B. Trung điểm của đường chéo AC" là tâm đối xứng của hình lăng trụ. 

C. Hình lăng trụ đã mang đến có 5 mặt phẳng đối xứng. 

D. Thể tích khối lăng trụ đã cho là VABCD.A"B"C"D" =BB".SA"B"C"D". 

Câu 15: Trong tất cả các loại hình đa diện sau, hình nào có số mặt nhiều nhất ?