Quan sát hình ảnh bên về trùng biến hình.a) Hoàn thành cấu trúc tế bào trùng biến hình bằng cách gọi tên các số (1), (2), (3).b) Cơ thể trùng biến hình được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào?c) Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào động vật hay tế bào thực vật? Giải thích.d) Dự đoán chân giả của tế bào trùng biến hình dùng để làm gì.

Bạn đang xem: Hình ảnh trùng biến hình


Đề bài

Quan sát hình ảnh bên về trùng biến hình. 

*

a) Hoàn thành cấu trúc tế bào trùng biến hình bằng cách gọi tên các số (1), (2), (3).

b) Cơ thể trùng biến hình được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào?

c) Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào động vật hay tế bào thực vật? Giải thích.

d) Dự đoán chân giả của tế bào trùng biến hình dùng để làm gì.

Lời giải chi tiết

a) (1) Màng tế bào, (2) Chất tế bào, (3) Nhân tế bào. 

b) Một tế bào.

c) Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào động vật.

Giải thích: Tế bào trùng biến hình không chứa bào quan lục lạp trong chất tế bào. d) Chân giả trong cấu trúc tế bào trùng biến hình giúp chúng có khả năng di chuyển và lấy thức ăn.

nasaconstellation.com


*
Chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!

Bài tiếp theo

*


Giải bài 19.3 trang 65 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh bên về vi khuẩn.a) Hoàn thành cấu trúc tế bào vi khuẩn bằng cách gọi tên các số (1), (2), (3).b) Tế bào vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực? Giải thích.c) Dự đoán lông và roi trong cấu trúc tế bào vi khuẩn dùng để làm gì.d) So sánh cấu trúc tế bào trùng biến hình và tế bào vi khuẩn.

Giải bài 19.4 trang 65 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy chọn đáp án đúng.a) Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từA. hàng trăm tế bào.B. hàng nghìn tế bào.C. một tế bào.D. một số tế bào.b)... Cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.A. Không có.B. Tất cả.C. Đa số.D. Một sốc) Cơ thể nào sau đây là đơn bào?A. Con chó.B. Trùng biến hình.C. Con ốc sên.D. Con cua.

Giải bài 19.5 trang 66 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình ảnh hai cơ thể đơn bào dưới đây, hãy nêu điểm khác biệt giữa chúng.

Giải bài 19.6 trang 66 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát hình dưới đây về trùng biến hình và cho biết đây là quá trình nào.

Xem thêm: " At This Time Dùng Thì Gì Và Cấu Trúc At The Time Trong Tiếng Anh

Giải bài 19.7 trang 66 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?A. Hoa hồng.B. Hoa mai.C. Hoa hướng dương.D. Tảo lục.