Tóm tắt bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Với các mẫu Tóm tắt bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia hay, ngắn gọn nhất sẽ giúp học sinh nắm được nội dung chính của các tác phẩm qua đó dễ dàng soạn văn lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Hiền tài là nguyên khí

*

A/ Nội dung bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Văn bản “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với sự tồn vong và phát triển của một đất nước.

B/ 3 mẫu Tóm tắt bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Tóm tắt bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia - mẫu 1

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là một trong tám hai bài văn bia ở Văn Miếu (Hà Nội), do Thân Nhân Trung soạn 1484. Bài kí khẳng định tầm quan trọng của hiền tài đối với quốc gia, ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ và nêu bài học lịch sử được rút ra. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”: người tài cao học rộng là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước. Vì vậy hiền tài có quan hệ lớn đối với sự thịnh suy của đất nước. Nhà nước đã từng trọng đãi hiền tài: đề cao danh tiếng, phong chức tước, cấp bậc, ghi tên bảng vàng, ban yến tiệc… Những hành động này chưa xứng với vai trò, vị trí của hiền tài nên cần phải khắc bia tiến sĩ để lưu danh sử sách. Việc khắc bia ghi tên tiến sĩ có ý nghĩa to lớn: khuyến khích nhân tài, noi gương hiền tài, ngăn ngừa điều ác và làm cho đất nước hưng thịnh, bền vững dài lâu. Vì vậy thời nào cũng nên quý trọng nhân tài và coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Tóm tắt bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia - mẫu 2

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" của Thân Nhân Trung là bài kí được khắc bia năm 1484. Trước phần trích học có một đoạn văn dài kể việc từ khi Lê Thái Tổ dựng nước (1428) đến năm 1484, các vua Lê tuy đều có chú ý bồi dưỡng nhân tài nhưng chưa có điều kiện dựng bia tiến sĩ. Cuối phần trích là danh sách 33 vị tiến sĩ khoa Nhâm Tuất 1442. Tác phẩm là quan niệm đúng đắn của tác giả về hiền tài, về mối quan hệ giữa hiền tài và vận mệnh nước nhà. Đồng thời nên lên ý nghĩa của việc khắc bia tiến sĩ với nghệ thuật lập luận sắc sảo, thuyết phục người đọc.

Tóm tắt bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia - mẫu 3

“Hiền tài là nguyên khí của một quốc gia” ý nói nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp: người có tài sẽ góp phần xây dựng triển, ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia. Tác giả khuyến khích kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua; Ngăn ngừa kẻ ác, người thiện lấy đó làm điều cố gắng, chỉ lối tương lai vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước.

C/ Hoàn cảnh sáng tác và Giá trị

- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1439 trở đi, nhà nước phong kiến triều Lê đặt ra lệ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến và vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao.

Xem thêm: Khởi Ngữ Là Gì ? Các Đặc Điểm Của Khởi Ngữ Trong Tiếng Việt Khởi Ngữ Là Gì

- Giá trị nội dung:

+ Tầm quan trọng của những người tài năng đức độ

+ Ý nghĩa gửi gắm khích lệ kẻ sĩ đương thời rèn đức, luyện tài, đồng thời thể hiện tấm lòng của tác giả đối với đất nước.