toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con bằng 42 tuổi.Sau 3 năm nữa tuổimẹ vội vàng 3 lần tuổi nhỏ tính tuổi hiện thời của từng người


*

tổng số tuổi của 2 mẹ con sau 3 năm là:

42+3+3=48(tuổi)

tuổi chị em khiđó là:

48:(3+1)*3=36(tuổi)

tuổi mẹ bây giờ là:

36-3=33(tuổi)

tuổicon là:

42-33=9(tuổi)

**** nha ! avatar của bạnđẹp quáđóBài 1: bây chừ tổng số tuổi 2 bạn bè là 56. Biết tuổi anh hiện giờ gấp đôi tuổi em lúc bạn anh bằng tuổi em hiện nay nay. Tính tuổi mọi người hiện nay?

Bài 2: hiện giờ mẹ hơn con 25 tuổi. Biết 5 năm trước tuổi chị em gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hai bà mẹ con hiện tại nay?

Bài 3: bà bầu sinh bé năm bà bầu 24 tuổi. Lúc tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi nhỏ thì hai chị em con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: hiện giờ tổng số tuổi hai bà bầu bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị hiện nay thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em, Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 5: từ thời điểm cách đây 8 năm tuổi người mẹ gấp 7 lần tuổi con và toàn bô tuổi hai bà bầu con dịp đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Bài 6: Trước đây 2 năm tuổi nhì chú cháu cộng lại bằng 24 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chú vội vàng 3 lần tuổi cháu? hiểu được 2 năm trước tuổi chú có bao nhiêu tuần thì tuổi cháu bao gồm bấy nhiêu ngày.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 36 tuổi

Lưu ý: Hiệu số tuổi của hai bạn không biến hóa theo thời gian.
Lớp 5 Toán
1
0

Bài 1 : toàn bô tuổi của mẹ, ông và con trai là 115 tuổi. Tuổi của ông bằng gấp đôi tuổi của mẹ cộng cùng với 10. Tuổi của người mẹ bằng 3 lần tuổi bé trừ đi 5. Hỏi mọi cá nhân bao nhiêu tuổi ?

Bài 2 ; hiện nay tuổi của Lan bởi 1/4 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 7 năm ngoái tuổi Lan bởi 1/25 tuổ bà bầu ?

Bài 3 ; trong năm này tuổi của người mẹ gấp 3 lần tuổi Bình. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay, hiểu được 8 thời gian trước tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi Bình.

Bài 4 : năm nay tuổi của cha gấp 3 lần tuổi của Hạnh. 12 năm trước, tuổi ba gấp 7 lần tuổi Hạnh. Hỏi hiện nay tuổi của mỗi người là từng nào ?

Bài 5 :Bố của Phúc nói với chúng ta ấy : 2 năm ngoái tuổi của tía gấp 9 lần tuổi của con. Một năm sau nữa thì tuổi bố sẽ cấp 5 lần tuổi con. Hỏi tuổi tía và Phúc hiện nay là từng nào ?

Ai giải được 1bài thì sẽ tiến hành *


Lớp 5 Toán
3
0

Hiện nay tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 42. Biết sau 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện thời là


Lớp 5 Toán
5
0

hiện nay tổng số tuổi của bố,mẹ và con là 66 . Sau 10 năm nữa thì tổng thể tuổi của 2 bà mẹ con rộng tuổi cha là 8 cùng tuổi người mẹ bằng 3 lần tuổi con. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay


Lớp 5 Toán
3
0

hiện ni tổng số tuổi của bố,mẹ và nhỏ là 66 . Sau 10 năm nữa thì tổng thể tuổi của 2 chị em con hơn tuổi tía là 8 cùng tuổi chị em bằng 3 lần tuổi con. Tính số tuổi của mọi người hiện nay


Lớp 5 Toán
1
0

Mẹ hơn con 24 tuổi.Sau 2 năm nữa tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm: Giấy Tờ Mbc Là Gì Và Có Hợp, Có Nên Mua Xe Mbc ( Mẹ Bồng Con ) Không


Lớp 5 Toán
5
0

Hiện ni tổng số tuổi cuả hai mẹ con là 52 tuổi . Biết sau 2 năm nữa tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi nhỏ . Tính tuổi mỗi người hiện nay .


Lớp 5 Toán
1
0

Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 42. Biết sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện giờ là:

30 tuổi

31 tuổi

32 tuổi

33 tuổi


Lớp 5 Toán
2
2

Hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu con là 42. Biết sau 3 năm nữa, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Tuổi mẹ hiện giờ là:

30 tuổi

31 tuổi

32 tuổi

33 tuổi


Lớp 5 Toán
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)