Tổng phải chăng thuyết Nhị thức Newton ngắn gon, đầy đủ, dễ hiểu giúp những em nắm bắt các kỹ năng cơ bản và nâng cao hiệu trái nhất.

Bạn đang xem: Hệ thức niu tơn


I. Bí quyết nhị thức Niu - Tơn

1. Cách làm nhị thức Niu - Tơn

Với (a, b) là gần như số thực tùy ý và với đa số số thoải mái và tự nhiên (n ≥ 1), ta có:

((a + b)^n = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + ... +)

(C_n^n - 1ab^n - 1 + C_n^nb^n(1))

Ví dụ:

Viết triển khai (left( a + b ight)^5).

Hướng dẫn:

Ta có:

(left( a + b ight)^5)

( = C_5^0a^5 + C_5^1a^4b + C_5^2a^3b^2) ( + C_5^3a^2b^3 + C_5^4ab^4 + C_5^5b^5)

( = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2) ( + 10a^2b^3 + 5ab^5 + b^5)

2. Quy ước

Với (a) là số thực khác (0) với (n) là số tự nhiên khác (0), ta quy ước:

(a^0 = 1); (a^-n= 1 over a^n).

3. Chú ý

Với những điều kiện cùng quy mong ở trên, bên cạnh đó thêm điều kiện (a) và (b) đầy đủ khác (0), có thể viết bí quyết (1) ngơi nghỉ dạng sau đây:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^ka^n - kb^k = sumlimits_k = 0^n a^kb^n - k )

Công thức này không lộ diện trong SGK đề xuất khi trình diễn bài toán các em chú ý không dùng. Chỉ dùng khi làm trắc nghiệm để quá trình tính toán được ngắn gọn và cấp tốc ra đáp án.

II. Tam giác Pa-xcan

1. Tam giác Pa-xcan là tam giác số ghi vào bảng 

*

2. Cấu trúc của tam giác Pa-xcan

- những số sinh hoạt đầu cùng cuối hàng đều bởi (1).

- Xét hai số ngơi nghỉ cột (k) với cột (k + 1), đồng thời cùng thuộc cái (n), ((k ≥ 0; n ≥1)), ta có: tổng của nhị số này ngay số đứng sinh sống giao của cột (k + 1) và mẫu (n + 1).

Xem thêm: Charter School Là Gì - Bối Cảnh Ra Đời Của Charter School

3. đặc điểm của tam giác Pa-xcan

Từ cấu tạo của tam giác Pa-xcan, có thể chứng tỏ được rằng:

a) Giao của dòng (n) cùng cột (k) là (C_n^k)

b) các số của tam giác Pa-xcan thỏa mãn công thức Pa-xcan:


(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

c) những số ở mẫu (n) là những hệ số trong triển khai của nhị thức ((a + b)^n) (theo cách làm nhị thức Niu - Tơn), với (a, b) là nhì số thực tùy ý.

Chẳng hạn, những số ở loại (4) là các hệ số trong triển khai của ((a + b)^4) (theo công thức nhị thức Niu - Tơn) dưới đây:

(left( a m + m b ight)^4 )(= m a^4 + m 4a^3b m + m 6a^2b^2 + m 4ab^3 m + m b^4)