Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Tính chất của Axit HCl (Axit Clohidric): tính chất hóa học, thiết bị lí, Điều chế, Ứng dụng chi tiết nhất
Trang trước
Trang sau

Tính hóa học của Axit HCl (Axit Clohidric)


Bài giảng: Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối clorua - Cô Phạm Huyền (Giáo viên nasaconstellation.com)

I. Hidro clorua


- Hiđro clorua (HCl) là hóa học khí, không màu, mùi hương xốc tan những trong nước chế tạo thành dung dịch axit dạn dĩ HCl; Nặng rộng không khí.

Bạn đang xem: Hcl tác dụng với bazơ

II. Axit Clohidric (HCl)

1/ đặc điểm vật lí

- Hiđro clorua (HCl) tung vào nước chế tạo ra thành dung dịch Axit Clohidric (HCl).

- Axit HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl quánh bốc sương trong không khí ẩm.

2/ đặc điểm hóa học

Dung dịch axit HCl có tương đối đầy đủ tính hóa học hoá học của một axit mạnh.

a/ tác dụng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl làm cho quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl-

b/ tính năng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong hàng Bêkêtôp) sản xuất muối (với hóa trị thấp của kim loại) với giải phóng khí hidrô (thể hiện tại tính oxi hóa)

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng


c/ chức năng với oxit bazo với bazo:

Sản phẩm tạo ra muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2 O

d/ chức năng với muối hạt (theo đk phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận biết gốc clorua )

Ngoài đặc điểm đặc trưng là axit , hỗn hợp axit HCl đặc còn biểu đạt vai trò chất khử khi công dụng chất oxi hoá bạo dạn như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl + 2H2 OK2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn thích hợp 3 thể tích HCl với 1 thể tích HNO3 quánh được hotline là các thành phần hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có tác dụng hoà rã được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3


3/ Điều chế

a/ phương pháp sunfat: đến NaCl tinh thể vào dung dịch H2SO4 đậm đặc

2NaCltt + H2SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

NaCltt + H2SO4

*
NaHSO4 + HCl↑

b/ cách thức tổng hợp: đốt hỗn hợp khí hidro và khí clo

H2 + Cl2

*
2HCl hidro clorua.

III. Muối hạt clorua và nhận thấy ion clorua

- muối bột của axit clohiđric được hotline là muối clorua. Cất ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại, NH4+như NaCl, ZnCl2 CuCl2,AlCl3

- công thức tổng quát: MCln.

- các muối clorua số đông đều chảy trừ PbCl2 cùng AgCl, CuCl, Hg2 Cl2.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 Có Đáp An, Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 Tuần 1

- Để phân biệt ion Cl-có thể dùng thuốc thử là dung dịch AgNO3 bởi vì tạo thành AgCl kết tủa trắng (AgCl chảy trong dung dịch amoniac do tạo phức với NH3):

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

* Ứng dụng:

- NaCl dùng làm ăn, sản xuất Cl2, NaOH, axit HCl

- KCl phân kali

- ZnCl2 tẩy gỉ khi hàn, phòng mục gỗ.

- BaCl2 chất độc

- CaCl2 chất chống ẩm

- AlCl3 hóa học xúc tác


Giới thiệu kênh Youtube nasaconstellation.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nasaconstellation.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp các đoạn phim dạy học tập từ những giáo viên xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 199K mang đến teen 2k5 trên khoahoc.nasaconstellation.com