Trong kiến thức và kỹ năng môn toán cấp cho 2 thì hằng đẳng thức đáng nhớ là một mảng kiến thức và kỹ năng rất quan tiền trọng, người nào cũng cần cần ghi nhớ trong trong suốt quá trình học tập.

Bạn đang xem: Hằng đẳng thức số 7

*


*

Trong nội dung bài viết này nasaconstellation.com sẽ chia sẻ các hằng đẳng thức được dùng thường xuyên và được áp dụng lên những phép nhân chia, đổi khác biểu thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phương trình cùng cả những câu hỏi nâng cao.

I. Danh sách 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Phương trình một tổng

Bình phương của một tổng bởi bình phương của số đầu tiên cộng với nhị lần tích của số thứ nhất nhân với số đồ vật hai, cùng với bình phương của số sản phẩm công nghệ hai.

Công thức:

Bài viết này được đăng tại

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 = (a - b)2 + 4ab
Ví dụ 1: tất cả ví dụ trong nội dung bài viết này sống sách giáo khoa toán lớp 8, trang 14, tập 1.

(x+1)2 = x2 + 3x + 1 = (x)2 + 3.(x).(1) + (2)2

Ví dụ 2:

9x2 + 9y2 + 6xy = 9x2 + 6xy + y2 = (3x)2 + 2.(3x).(y) + (y)2 = (3x+y)2

2. Phương trình của một hiệu

Bình phương của một hiệu bằng bình phương của số đầu tiên trừ đi nhì lần tích của số đầu tiên nhân số sản phẩm hai tiếp nối cộng bình phương cùng với số đồ vật hai

Công thức:

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 = (a + b)2 - 4abVí dụ:

36a2 + 4b2 – 25ab = 36a2 – 25ab + 4b2 = (6a)2 – 2.(5a).(2b) + (2b)2 = (6a+4b)2

3. Hiệu hai bình phương

Hiệu hai bình phương của hai số bởi tổng hai số kia nhân cùng với đó.

Công thức:

a2 – b2 = (a – b)(a + b)Ví dụ:

4x2 – 16 = (2x)2 - (4)2 = ( 2x - 4 )( 2x + 4 )

4. Lập phương của một tổng

Lập phương của một tổng nhì số bằng lập phương của số đầu tiên cộng với tía lần tích bình phương số thứ nhất nhân số thiết bị hai cộng với tía lần tích số đầu tiên nhân cùng với bình phương số lắp thêm hai cộng với lập phương số vật dụng hai.

Công thức:

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3Ví dụ:

( x + 2 )3 = x3 + 3.x2.2 + 3x.2 + 23 = x3 + 6x2 + 12x + 8

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu nhị số bởi lập phương của số đầu tiên trừ đi cha lần tích bình phương của số đầu tiên nhân với số thứ hai cùng với bố lần tích số thứ nhất nhân cùng với bình phương số trang bị hai trừ đi lập phương số sản phẩm hai.

Công thức:

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b​3Ví dụ:

( 2x - 1 )3 = (2x)3 - 3((2x)21) + 3((2x)(1)2) - 13

6. Tổng nhị lập phương

Tổng của nhị lập phương hai số bởi tổng của nhì số kia nhân cùng với bình phương thiếu của hiệu nhị số đó.

Công thức:

a3 + b3 = ( a + b )( a2 - ab + b2 )Ví dụ:

x3 + 27 = ( x + 33 )( x2 - x3 + 32 )

7. Hiệu nhì lập phương

Hiệu của nhị lập phương của hai số bởi hiệu hai số đó nhân với bình phương thiếu hụt của tổng của nhị số đó.

Công thức:

a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )Ví dụ:

8x3 – y3 = (2x)3 - y3 = ( 2x - y )( 4x2 + 2xy + y2 )

II. List hằng đẳng thức hệ quả

Dưới đó là danh sách hằng đẳng thức hệ trái của 7 hằng đẳng thức.

1. Tổng nhị bình phương

a2 + b2 = (a+b)2 - 2ab

2. Tổng hai lập phương

a3 + b3 = (a+b)3 - 3ab( a + b)

3. Bình phương của tổng 3 số hạng

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2( ab + bc + ca )

4. Lập phương của tổng 3 số hạng

(a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 + 3( a + b )( b + c )( c + a )

III. Tổng kết

Với danh sách 7 hằng đẳng thức lưu niệm và những hằng đẳng thức hệ quả, chắc hẳn rằng giúp bạn tương đối nhiều trong quy trình học tập từ phổ thông cho đến cả đại học.

Xem thêm: Đọc Vị 8 Loại Cảm Xúc Của Con Người Bao? Làm Sao Để Phân Biệt Chúng?

Nhắc mang đến mẹo học nhanh thì không tồn tại cách nào quanh đó "thực hành", vậy nên hãy chăm chỉ làm bài tập và tìm tìm những vấn đề mới để tạo nên mình cách giải riêng.