Ở công tác học trung học cơ sở lớp 7,8,9 để học giỏi môn toán thì câu hỏi học thuộc lòng 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ là vấn đề vô cùng quan trọng . Chính vì vậy chúng ta nên học tập thuộc lòng , ôn tập thường xuyên hằng đẳng thức để vận dụng vào trong bài xích tập toán nhanh và đúng đắn nhất .

Bạn đang xem: Hằng đẳng thức lớp 7

Hệ thức lượng giác vào tam giác

Liên quan: hằng đẳng thức lớp 7

Tính hóa học và vệt hiệu nhận thấy hình thoi

*

7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình phương của một tổng : ( a + b )² = a² + 2ab + b²

Bình phương của một hiệu : ( a – b )² = a² – 2ab + b²

Hiệu hai bình phương : a² – b² = ( a + b ) (a – b )

Lập phương của một tổng : ( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

Lập phương của một hiệu : ( a – b )³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Tổng hai lập phương : a³ + b³ = ( a + b ) ( a² – ab + b² )

Hiệu nhì lập phương : a³ – b³ = ( a – b ) ( a² + ab + b² )

Phát biểu bẩy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ bởi lời :

Bình phương của 1 tổng sẽ bằng bình phương của số vật dụng 1 cộng với hai lần tích của số đầu tiên với số vật dụng hai cộng bình phương số vật dụng haiBình phương của 1 hiệu sẽ bởi bình phương của số đầu tiên trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ 2 cộng với bình phương số thiết bị 2.Hiệu của 2 bình phương sẽ bởi tích của tổng 2 số cùng với hiệu 2 số.Lập phương của 1 tổng sẽ bởi với lập phương số trước tiên + 3 lần tích bình phương số trước tiên với số thứ hai + 3 lần tích số thứ 1 với bình phương số thứ 2 + lập phương số vật dụng 2.Lập phương của một tổng sẽ bằng với lập phương số lần thứ nhất -3 lần tích bình phương số lần đầu tiên với số thứ 2 + 3 lần tích số lần thứ nhất với bình phương số thứ 2 – lập phương số đồ vật 2.Tổng nhị lập phương sẽ bằng tích thân tổng 2 số với bình phương thiếu của một hiệu.Hiệu của 2 lập phương sẽ bởi với tích thân hiệu nhị số cùng với bình phương thiếu của một tổng.

Hằng đẳng thức mở rộng

Hằng đẳng thức đáng nhớ với hàm bậc 2

( a + b + c )² = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc

( a + b – c )² = a² + b² + c² + 2ab – 2ac – 2bc

( a – b – c )² = a² + b² + c² – 2ab – 2ac + 2bc

Hằng đẳng thức kỷ niệm với hàm bậc 3

a³ + b³ = ( a + b )³ – 3ab( a + b)

a³ – b³ = ( a – b )³ + 3ab( a – b )

( a + b + c )³ = a³ + b³ + c³ + 3( a + b )( a + c )( b + c )

a³ + b³ + c³ – 3abc = ( a + b + c )( a² + b² + c² – ab – bc – ac )

( a – b )³ + ( b – c )³ + ( c – a )³ = 3( a – b )( b – c )( c – a )

( a + b )( b + c )( c + a ) – 8abc = a( b – c )² + b( c – a )² + c( a – b )²

( a + b )( b + c )( c + a ) = ( a + b + c ) ( ab + bc + ca ) – abc

Hằng đẳng thức dạng bao quát .

Xem thêm: " Ya Là Gì ? See Ya Có Nghĩa Là Gì

*

Bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ

bài tập 1 : với a cùng b là hai số bất kì, thức hiện tại phép tính (a + b)(a + b).