Ở lớp 9 các em đã được biết tới các công thức lượng giác về hệ thức lượng trong tam giác vuông, lên lớp 10 các em sẽ có thêm công thức lượng giác cơ bản, công thức lượng giác giữa các cung có liên quan đặc biệt như cung đối, cung bù, cung phụ,...
Bạn đang xem: Hàm số lượng giác lớp 10

Vậy những công thức lượng giác ở lớp 10 cần nhớ là những công thức nào? công thức lượng giác cơ bản, công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng và công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt được viết ra sao? chúng ta cùng hệ thống lại qua bài viết này.

I. Các công thức lượng giác cơ bản

 

*

 

*
*

 

*
*

 

*
*

II. Công thức lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

1. Công thức lượng giác của cung đối nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Công thức lượng giác của cung bù nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

3.

Xem thêm: Tải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5 : Can You Swim? Bài Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5: Can You Swim

Công thức lượng giác của cung hơn kém nhau π: 

*
và 
*

 

*

 

*

 

*

 

*

4. Công thức lượng giác của cung phụ nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

* Cách nhớ gợi ý: 

- Để ý trong cung đối chỉ hàm cos có dấu dương, cung bù chỉ hàm sin có dấu dương, cung phụ tất cả dương nhưng chéo sin-cos tan-cot; hơn kém nhau pi thì tan và cot dương; nên cách nhớ như sau: