Ở lớp 9 các em đã được biết tới những công thức lượng giác về hệ thức lượng vào tam giác vuông, lên lớp 10 những em sẽ sở hữu được thêm phương pháp lượng giác cơ bản, phương pháp lượng giác giữa các cung gồm liên quan quan trọng như cung đối, cung bù, cung phụ,...
Bạn đang xem: Hàm số lượng giác lớp 10

Vậy những bí quyết lượng giác sinh hoạt lớp 10 cần hãy nhớ là những bí quyết nào? phương pháp lượng giác cơ bản, công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng và phương pháp lượng giác của các cung liên quan đặc trưng được viết ra sao? bọn họ cùng hệ thống lại qua nội dung bài viết này.

I. Các công thức lượng giác cơ bản

 

*

 

*
*

 

*
*

 

*
*

II. Bí quyết lượng giác của các cung có tương quan đặc biệt

1. Công thức lượng giác của cung đối nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

2. Công thức lượng giác của cung bù nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

3.

Xem thêm: Tải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5 : Can You Swim? Bài Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5: Can You Swim

Phương pháp lượng giác của cung hơn kém nhau π: 

*
và 
*

 

*

 

*

 

*

 

*

4. Cách làm lượng giác của cung phụ nhau:  và 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

* Cách nhớ gợi ý: 

- Để ý trong cung đối chỉ hàm cos có dấu dương, cung bù chỉ hàm sin tất cả dấu dương, cung phụ toàn bộ dương nhưng chéo sin-cos tan-cot; hơn hèn nhau pi thì tan và cot dương; đề nghị cách nhớ như sau: