hai lần chu vi hình chữ nhật bởi bảy lần chiều dài của nó. Nếu cấp dưỡng chiều rộng lớn 5cm, sút chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó
Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

*

Chiều dài thêm hơn chiều rộng là: 5 + 5 = 10 ( cm )

Bạn vẽ sơ đồra thì vẫn hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích s thì tự bạn tính nhé!

.Bạn đang xem: hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi bảy lần chiều lâu năm của nó


*Xem thêm: Autonomic Nervous System Là Gì ? Cấu Tạo Và Chức Năng? Hệ Thần Kinh Đối Giao Cảm (Sinh Học)

2 lần chu vi bởi 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài và chiều rộng = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều lâu năm chiều rộng bao gồm 7 phần, chiều dài chỉ chiếm 4 phần cùng chiều rộng chiếm phần 3 phần.Bạn đang xem: hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi bảy lần chiều lâu năm của nó

Giảm chiều dẻo đi 5 cm và thêm chiều rộng lớn 5 centimet thì HCN thành HV => chiều dài hơn nữa chiều rộng 10 cm

Chiều lâu năm HCN : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng HCN : 40 - 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2

Bài làm:

Hiệu của chiều dài và rộng là: 5 + 5 = 10.

Mình có tác dụng cách nhanh gọn nhất, nếu đúng thì k không đúng thì thôi nha

Nếu phân phối chiều rộng 5cm, sút chiều dài 5cm thì hình chữ nhật thay đổi hình vuông tức là chiều dài hơn chiều rộng 10cmTa lại có: nhị lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Điều này có nghĩa là: 4 lần chiều dài cùng với 4 lần chiều rộng bởi 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số thân chiều dài cùng chiều rộng lớn là: 4/3Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

Đúng 0
comment (0)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều nhiều năm của nó. Nếu sản xuất chiều rộng lớn 5cm, giảm chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lớp 5 Toán 5 0 gửi Hủy

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, do đó nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài

Hiệu chiều dài cùng chiều rộng là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều lâu năm là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
phản hồi (0)

1200cm2

Đúng 0
phản hồi (0)

Theo bài bác ra nêu ta coi chiều nhiều năm là 2 phần thì chu vi là 7 phần, vậy nên nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng tất cả số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng (frac34)chiều dài

Hiệu chiều dài với chiều rộng lớn là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều lâu năm là:

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
bình luận (0)

2 lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều rộng của nó . Nếu cung cấp chiều rộng 5cm , giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật biến hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Lớp 5 Toán 11 0 giữ hộ Hủy

BẰNG 1200 centimet VUÔNG

Đúng 0
comment (0)

12 dm vuông

Đúng 0
comment (0)

ta gồm 9^200=(9^2)^100=81

8^300=(8^3)^100=512

vì 512>81=>9^200 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 76 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 5 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 0 1 Đúng 0