to lớn·lớn·giỏi·rất·tuyệt vời·hùng vĩ·lớn lao·rất hài lòng·to·thân·ca cả·cao quý·cao thượng·hiểu rõ·hiểu tường tận·hết sức·những người vĩ đại·thạo cừ·thật là thú vị·to tát·tuyệt hay·vĩ·mạnh·thạo·quan trọng·đáng kể

*

These included a spectacular oblique picture of Copernicus crater, which was dubbed by the news truyền thông media as one of the great pictures of the century.

Bạn đang xem: Great nghĩa là gì


Chúng gồm một hình hình ảnh xiên không tưởng của miệng núi lửa Copernicus, được nasaconstellation.comnh danh bởi những phương tiện truyền thông như là trong số những hình hình ảnh tuyệt vời của nỗ lực kỷ XX.
Tôi nghĩ về anh ấy bao gồm vài mai mối khá tốt, mà hoàn toàn có thể làm nghề nghiệp của anh ấy cải tiến và phát triển hơn... Nó thật tuyệt.
nasaconstellation.comrtual planning of surgery and guidance using 3 chiều printed, personalized instruments have been applied to lớn many areas of surgery including total joint replacement và craniomaxillofacial reconstruction with great success.
Lập kế hoạch ảo về phẫu thuật cùng hướng dẫn áp dụng công cầm in 3d được cá thể hóa vẫn được vận dụng cho nhiều nghành nghề phẫu thuật bao gồm thay thế toàn cục và tái tạo thành xương sọ với thành công xuất sắc lớn.
They thus have great differentiation potential; theoretically, they could produce any cell within the human body (if reprogramming lớn pluripotency was "complete").
Do kia chúng có tác dụng biệt hoá rất cao; Về khía cạnh lý thuyết, chúng hoàn toàn có thể tạo ra bất kỳ tế bào làm sao trong cơ thể con tín đồ (nếu tế bào iPSC được tạo thành một phương pháp "hoàn chỉnh").
16 What a contrast exists between the prayers & hopes of God’s own people and those of supporters of “Babylon the Great”!
16 Quả là một sự tương phản trong số những lời nguyện cầu và hy vọng của dân riêng của Đức Chúa Trời và của các kẻ cỗ vũ “Ba-by-lôn Lớn”!
Như đã có đề cập trước đây, những người không hẳn là Ky đánh Hữu nhìn nhận và đánh giá rằng Chúa Giê Su Ky Tô là 1 trong Đấng thầy vĩ đại.
The people of this country must realize that they have a great responsibility in the sphere of international politics.
Bởi thế đề xuất làm thấu xuyên suốt rằng, dân chúng quốc gia này mang trong mình 1 trách nhiệm lớn trong lĩnh vực chính trị quốc tế.
You showroom great strength khổng lồ the Church when you use your testimony, talents, abilities, and energy lớn build the kingdom in your wards and branches.
Các anh chị em thêm sức khỏe lớn đến Giáo Hội lúc các anh chị em áp dụng chứng ngôn, các tài năng, khả năng, sức mạnh và nghị lực của bản thân để xây cất vương quốc trong số tiểu phạm nasaconstellation.com hoạt động và trụ sở của các anh chị em.
5. (a) How can we determine what is required in order to be part of the “great crowd” that will be preserved?
5. A) Làm vậy nào bạn cũng có thể nhận định điều gì cần phải làm để thuộc vào “đám đông” sẽ tiến hành cứu thoát?
8 Hezekiah innasaconstellation.comted all of Judah và Israel khổng lồ a great Passover celebration, followed by the seven-day Festival of Unfermented Cakes.
8 Ê-xê-chia đã mời toàn bộ dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên mang đến dự một kỳ Lễ quá Qua trọng thể, và sau đó là Lễ Bánh không Men kéo dãn dài bảy ngày.
(Malachi 3:2, 3) Since 1919, they have brought forth Kingdom fruitage in abundance, first other anointed Christians and, since 1935, an ever-increasing “great crowd” of companions.—Revelation 7:9; Isaiah 60:4, 8-11.
(Ma-la-chi 3:2, 3) từ năm 1919, họ bắt đầu sinh nhiều hoa lợi cho nước Trời, trước hết là thu nhóm số đông tín vật được xức dầu khác với sau đó, từ năm 1935, là đám đông “vô-số người” bạn sát cánh đồng hành của chúng ta đang ngày 1 gia tăng.—Khải-huyền 7:9; Ê-sai 60:4, 8-11.
Frederick II ("the Great") took the nasaconstellation.comew that Prussia should never seek lớn develop its own war fleet.
Vua Friedrich II Đại Đế đã nhận định rằng Phổ đang không khi nào tìm cách cải tiến và phát triển đội tàu chiến của riêng rẽ mình.
With the same great feelings of suspense, the same deep hopes for salvation, the same sweat in the palms and the same people in the back not paying attention.
nhưng lại sở hữu sự hiện nay diện quen thuộc của phần đông âu lo tột bậc đó, những hi vọng thiết tha được cứu vãn rỗi đó, mọi bàn tay đẫm những giọt mồ hôi đó với cả đám fan đang lo ra ở dãy ghế phía sau đó.
We"ve all highlighted the great importance in implementation; particularly of the institutional reforms of ensuring the independence of regulatory and oversight bodies.

Xem thêm: Đề 4: Phân Tích Nhân Vật Chiến Trong Những Đứa Con Trong Gia Đình


Tất cả bọn họ đều coi tiến hành là vụ nasaconstellation.comệc quan trọng, độc nhất là trên lĩnh vực cải cách thể chế nhằm bảo đảm sự chủ quyền của những cơ quan thống trị và giám sát.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M