Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên? Điều kiện để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng?


Câu hỏi làm sao để trở thành Đảng viên là câu hỏi đang rất được sự quan tâm của những người muốn tham gia vào hoạt động của đảng và muốn được công nhận là Đảng viên. Vậy bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên hay chưa? Nếu vẫn còn thắc mắc hãy theo dõi ngay dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc về các điều kiện cần có để trở thành Đảng viên.

Bạn đang xem: Giáo viên phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam

*
*

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên?

Khi đã nắm được các điều kiện để được kết nạp Đảng viên theo đúng quy định của điều lệ đảng cộng sản thì tiếp theo mỗi cá nhân muốn trở thành Đảng viên cần bắt buộc trả lời được cho câu hỏi làm sao để trở thành đagr viên. Và để phấn đấu trở thành đảng viên dưới đây chúng tôi sẽ bàn về 05 nội dung cơ bản mà khi hoàn thành xuất sắc những nội dung chính này, chắc chắn mỗi chúng ta khi đủ điều kiện kết nạp vào Đảng, được kết nạp chúng ta sẽ là một Đảng viên tốt, có trách nhiệm.

Thứ nhất: Cần xác định động cơ vào đảng đúng đắn

Phấn đấu để vào hàng ngũ của Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, xuất phát từ ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân.

Mỗi người khi phấn đấu để vào Đảng phải xem đây là một nhiệm vụ cao cả, một nghĩa vụ một trách nhiệm để được đóng góp sức mình nhiều hơn cho non song đất nước.

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

Thứ hai: Cần phấn đấu để rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện thông qua sự vững vàng, kiên định cùng nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn.

Muốn có bản lĩnh vững cần nỗ lực học tập, rèn luyện hơn nữa, cần biết cách kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Song phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn.

Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.

Thứ ba: Cần phấn đấu nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong quá trình là người con của đảng, người Đảng viên phải luôn ý thức trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời biết cách phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.

Thứ tư: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

Như chúng ta đã biết truyền thống của nhà nước ta là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, vậy nên muốn trở thành đảng viên, phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với bà con làng xóm, đồng nghiệp,.. luôn tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Hơn nữa trong các phong trào đoàn thể mỗi người phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt qua đó thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng.

Cuối cùng Tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở. Mỗi cá nhân khi muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng phải luôn ý thức trong việc tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh thông qua việc thực hiện đường lối chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước…

2. Điều kiện để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng:

Nhắc đến Đảng cộng sản Việt Nam là nhắc đ

Nhắc đến Đảng cộng sản Việt Nam là nhắc đến đất nước, nhắc đến dân tộc cùng chung dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Và để trở thành Đảng viên thì trước tiên mỗi cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành Đảng viên đó là:

– Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, hiện nay trong Điều lệ Đảng cộng sản không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. Với những cá nhân là công dân Việt nam Từ 18 tuổi trở lên, đáp ứng được tiêu chuẩn đều có thể được xem xét, kết nạp vào Đảng quan trọng nhất là sự giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực của người vào Đảng.

– Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Điều kiện này được thể hiện thông qua 04 mặt về:

+ Người muốn kết nạp đảng phải Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Xem thêm: Bài 3 Quy Luật Giá Trị Trong Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa, Please Wait

+ Thừa nhận và thực hiện Điều lệ Đảng, bởi điều lệ Đảng thể hiện sự giác ngộ chính trị và ý thức phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong, gương mẫu, ý thức cầu thị, tinh thần đoàn kết, khiêm tốn, gắn bó với tập thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.