Giải bài tập trang 169 bài xích ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng hai cách...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 169


Bài 1: Tính bởi hai cách:

a) ((frac611)+ (frac511) ) x (frac37) ;

b) (frac35) x (frac79) - (frac35) x (frac29) ;

c) ( (frac67) - (frac47) ) : (frac25) ;

d) (frac815) : (frac211) + (frac715) : (frac211) 

Bài 2: Tính:

a) (frac2 × 3 × 43 × 4 ×5) ; b) (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) : (frac15 ) ;

c) (frac1 ×2 ×3× 45× 6× 7× 8 ) ; d) (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) : (frac34 ) .

Bài 3: một tờ vải lâu năm 20m. Đã may quần áo (frac45 ) tấm vải vóc đỏ.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Tả Người Bạn Thân Của Em Ở Trường, Tả Người Bạn Thân Của Em Ở Trường

 Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết (frac2 3 ) m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu dòng túi do đó ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Cho 

*

Số tương thích để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Bài giải:

Bài 1:

a) phương pháp 1 : ((frac611)+ (frac511) ) x (frac37) = (frac1111 ) x (frac37) = (frac37) 

Cách 2: ((frac611)+ (frac511) ) x (frac37) = (frac611) x (frac37) + (frac511) x (frac37) = (frac1877 ) + (frac1577 ) = (frac3377 ) = (frac37) 

b)Cách 1 : (frac35) x (frac79) - (frac35) x (frac29) = (frac2145) - (frac645) =  (frac1545) = (frac13)

Cách 2: (frac35) x (frac79) - (frac35) x (frac29) = (frac35) x ((frac79) - (frac29)) = (frac35) x (frac59) = (frac1545) = (frac13)

c) biện pháp 1: ( (frac67) - (frac47) ) : (frac25) = (frac27) : (frac25) = (frac27) x (frac52) = (frac57)

Cách 2: ( (frac67) - (frac47) ) : (frac25) = (frac67) : (frac25) - (frac47) : (frac25) = (frac67) x (frac52) - (frac47) x (frac52) = (frac3014) - (frac2014) = (frac1014) = (frac57)

d) (frac815) : (frac211) + (frac715) : (frac211) = (frac815) x (frac112) + (frac715) x (frac112) = (frac8830) + (frac7730) = (frac16530) = (frac112)

Cách 2: (frac815) : (frac211) + (frac715) : (frac211) = ((frac815) + (frac715) ) : (frac211) = (frac1515) : (frac211) = (frac1515) x (frac112) = (frac112)

Bài 2:

a) (frac2 × 3 × 43 × 4 × 5) = (frac25) ;

b) (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) : (frac15 ) = (frac25) : (frac15) = (frac25) x (frac51) = 2

hoặc (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) : (frac15 ) = (frac2 3 ) x (frac34 ) x (frac45 ) x (frac51) = 2.

c) (frac1 ×2 × 3 × 45 × 6× 7 × 8 ) = (frac1× 2 × 3 × 45 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4) = (frac1 70)

d) (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) : (frac34 ) = (frac1 4) : (frac34 ) = (frac1 4) x (frac43) = (frac13)

Hoặc (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) : (frac34 ) = (frac25 ) x (frac34 ) x (frac56 ) x (frac43) = (frac26) = (frac13)