- Chọn bài bác -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: liên hệ giữa phép nhân với phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: contact giữa phép phân chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn gàng biểu thức cất căn thức bậc haiBài 6: đổi khác đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 7: thay đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Sách giải toán 9 Ôn tập chương I giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 9 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1).

Bạn đang xem: Giải toán 9 ôn tập chương 1

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học tập của số a không âm. Cho ví dụ

Trả lời:

Để x là căn bậc nhị số học tập của số a không âm là x ≥ a cùng x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc hai số học của 4 do 2 > 0 cùng 22 = 4.

2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): minh chứng √a2 = |a| với mọi số a.

Trả lời:

*

3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): Biểu thức A phải vừa lòng điều kiện gì nhằm √A xác minh prôtêin

Trả lời:

√A xác định khi A > 0 hay nói theo cách khác : điều kiện khẳng định của căn bậc hai là biểu thức đem căn ko âm.

4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): phát biểu và minh chứng định lí về mối liên hệ giữa phép nhân cùng phép khai phương. đến ví dụ.

Xem thêm: Điểm Sàn Đại Học Bách Khoa Tphcm 2021 Theo Kết Quả Thi Đgnl, Đh Bách Khoa Tp

Trả lời:

*

5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1): tuyên bố và chứng tỏ định lí về mối tương tác giữa phép phân chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Trả lời:

*

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm giá chỉ trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn đam mê hợp:


*

Lời giải:

*
*

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):
Rút gọn những biểu thức sau:


*

Lời giải:

*

= (2√2 – 3√2 + 10)√2 – √5

= 2.(√2)2 – 3.(√2)2 + √10.√2 – √5

= 4 – 6 + √20 – √5 = -2 + 2√5 – √5

= -2 + √5

*

= 0,2.10.√3 + 2|√3 – √5|

s

= 2√3 + 2(√5 – √3)

= 2√3 + 2√5 – 2√3 = 2√5


*

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b ko âm và a ≥ b)

*


Lời giải:

a) xy – y√x + √x – 1

= (√x)2.y – y√x + √x – 1

= y√x(√x – 1) + √x – 1

= (√x – 1)(y√x + 1) với x ≥ 1

*

= √x(√a + √b) – √y(√a + √b)

= (√a + √b)(√x – √y) (với x, y, a với b rất nhiều không âm)


*

(với a + b, a – b phần đa không âm)

d) 12 – √x – x

= 16 – x – 4 – √x (tách 12 = 16 – 4 và đổi vị trí)

= <42 – (√x)2> – (4 + √x)

= (4 – √x)(4 + √x) – (4 + √x)

= (4 + √x)(4 – √x – 1)

= (4 + √x)(3 – √x)

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn gàng rồi tính giá chỉ trị các biểu thức sau:

*