Áp dụng: nguyên tắc nhân đối chọi thức với đa thức: ước ao nhân một đối kháng thức cùng với một nhiều thức ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Bạn đang xem: Giải toán 8 tập 1 trang 5

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr & = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: quy tắc nhân solo thức với nhiều thức: ý muốn nhân một 1-1 thức cùng với một đa thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


LG c.

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng: nguyên tắc nhân đối kháng thức với đa thức: mong nhân một đơn thức với một nhiều thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích với nhau.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm Violet

Lời giải đưa ra tiết:

*

nasaconstellation.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nasaconstellation.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện nasaconstellation.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.