Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh lịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

1) Giải hệ phương trình $left{eginarrayl2 x+y=19 \ 3 x-2 y=11endarray ight.$.

Bạn đang xem: Giải phương trình x 3 x 2 x 1 0

2) Giải phương trình $x^2+20 x-21=0$.

3) Giải phương trình $x^4-20 x^2+64=0$.


*

*

3(2x+y)-2(3x-2y)=3.19-11.2

6x+3y-6x+4y=57-22

7y=35

y=5

thay vào :

2x+y=19

2x+5=19

2x=14

x=7

2/ x2+21x-1x-21=0

x(x+21)-1(x+21)=0

(x+21)(x-1)=0

TH1 x+21=0

x=-21

TH2 x-1=0

x=1

vậy x = -21 ; 1

3/ x4-16x2-4x2+64=0

x2(x2-16)-4(x2-16)=0

(x2-16)-(x2-4)=0

TH1 x2-16=0

x2=16

x=4;-4

TH2 x2-4=0

x2=4

x=2;-2


*

Bài 1 : 

(heptegincases2x+y=19\3x-2y=11endcasesLeftrightarrowheptegincases4x+2y=38\3x-2y=11endcasesLeftrightarrowheptegincases7x=49\2x+y=19endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesx=7\2x+y=19endcases)Thay vào x = 7 vào pt 2 ta được : 

(14+y=19Leftrightarrow y=5)Vậy hệ pt tất cả một nghiệm ( x ; y ) = ( 7 ; 5 )

Bài 2 : 

(x^2+20x-21=0)

(Delta=400-4left(-21 ight)=400+84=484)

(x_1=frac-20-222=-24;x_2=frac-20+222=1)

Bài 3 : Đặt (x^2=tleft(tge0 ight))

(t^2-20t+64=0)

(Delta=400+4.64=656)

(t_1=frac20+4sqrt412left(tm ight);t_2=frac20-4sqrt412left(ktm ight))

Theo bí quyết đặt : (x^2=frac20+4sqrt412Rightarrow x=sqrtfrac20+4sqrt412=fracsqrt20sqrt2+4sqrt822)


Đúng(0)Đúng 2GP
Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

1. Giải phương trình: $2 x^2-3 x-5=0$.

2. Giải hệ phương trình: $left{eginarraylx-2 y=-1 \ 2 x+y=8endarray ight.$.


#Toán lớp 9
4
Nguyễn Công Dương

1. (2x^2-3x-5=0)

(Leftrightarrowleft(2x-5 ight)left(x+1 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincases2x-5=0\x+1=0endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=2,5\x=-1endcases)

Vậy tập ngiệm của phương trình là (S=left2,5;-1 ight\)


Đúng(0)Đúng 2GP
Hoàng Như Quỳnh

2x2-3x-5=0

2x2+2x-5x-5=0

2x(x+1)+5(x+1)=0

(x+1)(2x+5)=0

TH1 x+1=0 x=-1

TH2 2x+5=02x=-5x=-5/2

2. Ta có:

2(x-2y)-(2x+y)=-1.2-8

2x-4y-2x-y=-2-8

-5y=-10

y=2

thay vào 

x-2y=-1 ( cùng với y=2)

x-2.2=-1

x-4=-1

x=3


Đúng(0)Đúng 2GP

1) Giải phương trình: $2 x^2+3 x-5=0$.

2) Giải hệ phương trình: $left{eginarraylx+2 y=1 \ -3 x+4 y=-18endarray ight.$

3) Rút gọn biểu thức: $P=left(dfrac1x+sqrtx-dfrac1sqrtx+1 ight): dfracsqrtxx+2 sqrtx+1$ cùng với $x>0$.

Xem thêm: Chuyên Đề 7: Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Tiểu Học


#Toán lớp 9
5
Phan Nghĩa

(2x^2+3x-5=0)

(2x^2-2x+5x-5=0)

(2xleft(x-1 ight)+5left(x-1 ight)=0)

(left(x-1 ight)left(2x+5 ight)=0)

(orbregincasesx=1\x=-frac52endcases)


Đúng(0)Đúng 2GP
Phan Nghĩa

(heptegincasesx+2y=1\-3x+4y=-18endcases)

(heptegincases-3x-6y=-3\-3x-6y+10y=-18endcases)

(heptegincasesx+2y=1\10y=-18+3=-15endcases)

(heptegincasesx+2y=1\y=-frac32endcasesheptegincasesx-3=1\y=-frac32endcasesheptegincasesx=4\y=-frac32endcases)


Đúng(0)Đúng 2GP

Giải hệ phương trình $left{eginarrayl 3x+y=14\2 x-y=1 endarray ight.$


#Toán lớp 9
3
Lê Tài Bảo Châu

(heptegincases3x+y=14\2x-y=1endcases)

(Leftrightarrowheptegincases3x+y=14\5x=15endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesx=3\y=5endcases)

Vậy hệ pt gồm nghiệm (x,y) =( 3,5) 


Đúng(0)Đúng 2GP
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

(heptegincases3x+y=14\2x-y=1endcasesLeftrightarrowheptegincases5x=15\3x+y=14endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=3\3x+y=14endcases)

Thay x = 3 vào pt 2 ta được 

(left(2 ight)Rightarrow9+y=14Leftrightarrow y=5)

Vậy hệ pt bao gồm một nghiệm là ( x ; y ) = ( 3 ; 5 )


Đúng(0)Đúng 2GP

Giải hệ phương trình: $left{eginarrayl2(x+2)-sqrty-1=6 \ 5(x+2)-2 sqrty-1=16endarray ight$.


#Toán lớp 9
1
Nguyễn Minh Đăng

đk: (yge1)

Ta có: (heptegincases2left(x+2 ight)-sqrty-1=6\5left(x+2 ight)-2sqrty-1=16endcasesLeftrightarrowheptegincases4left(x+2 ight)-2sqrty-1=12\5left(x+2 ight)-2sqrty-1=16endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesx+2=4\2left(x+2 ight)-sqrty-1=6endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=2\sqrty-1=2endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesx=2\y-1=4endcasesLeftrightarrowheptegincasesx=2\y=5endcases)

Vậy (heptegincasesx=2\y=5endcases)


Đúng(0)Đúng 2GP

Giài hệ phương trình: $left{eginarraylsqrtx-1-frac12 y-1=0 \ 2 sqrtx-1+frac12 y-1=3endarray ight.$


#Toán lớp 9
10
Nguyễn Huy Tú ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

(heptegincasessqrtx-1-frac12y-1=0\2sqrtx-1+frac12y-1=3endcasesLeftrightarrowheptegincases2sqrtx-1-frac22y-1=0\2sqrtx-1+frac12y-1=3endcases)

Lấy (1) - (2) ta được : (-frac22y-1-frac12y-1=-3Leftrightarrowfrac-32y-1=-3)

(Rightarrow-6y+3=-3Leftrightarrow y=1)

Thay vào (2) ra được : (2sqrtx-1=2Leftrightarrow x=1)( tmđk (xge1))

Vậy hệ phương trình tất cả một nghiệm ( x ; y ) = ( 1 ; 1 ) 


Đúng(0)Đúng 2GP
Lê Thanh Thảo

Đặt (sqrtx-1)=A; (dfrac12y-1)=B(A>0;B không giống 0) ta được:

A-B=0 ⇔ B=1

2A+B=3 A=B=1(cả 2 thỏa mãn)

Trở lại phép đặt: (sqrtx-1)=1 ⇔ x=2

(dfrac12y-1)=1 y=1


Đúng(0)Đúng 2GP

Giai hệ phương trình $left{eginarrayl2(x+2)-sqrty-1=6 \ 5(x+2)-2 sqrty-1=16endarray ight.$


#Toán lớp 9
10