Bước 2: Giải phương trình lượng giác cơ bạn dạng (sin x = sin alpha Leftrightarrow left< eginarraylx = alpha + k2pi \x = pi - alpha + k2pi endarray ight.)
Bạn đang xem: Giải phương trình sin x 1 2

Bước 1:

$sin x = dfrac12 Leftrightarrow sin x = sin dfracpi 6$

Bước 2:

$ Leftrightarrow left< eginarraylx = dfracpi 6 + k2pi \x = pi - dfracpi 6 + k2pi endarray ight.$$ Leftrightarrow left< eginarraylx = dfracpi 6 + k2pi \x = dfrac5pi 6 + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight)$

Với (x = dfracpi 6 + k2pi ), cho (k = l - 1) ta được (x = dfracpi 6 + left( l - 1 ight)2pi = - dfrac11pi 6 + l2pi ).


Đáp án phải chọn là: d


...

Bài tập bao gồm liên quan


Phương trình lượng giác cơ phiên bản Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Với giá trị nào của (m) sau đây thì phương trình (sin x = m) tất cả nghiệm?


Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn kết luận đúng.


Nghiệm của phương trình (sin x = - 1) là:


Chọn mệnh đề sai:


Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac12) thỏa mãn nhu cầu $ - dfracpi 2 le x le dfracpi 2$ là:


Số nghiệm của phương trình (2sin left( x + dfracpi 4 ight) - 2 = 0) với (pi le x le 5pi ) là:


Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:


Phương trình (cos 2x = 1) có nghiệm là:


Chọn mệnh đề đúng:


Nghiệm của phương trình (2cos x - 1 = 0) là:


Số nghiệm của phương trình (sqrt 2 cos left( x + dfracpi 3 ight) = 1) với (0 le x le 2pi ) là:


Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:


Nghiệm của phương trình (sin ^2x-sin x = 0) thỏa điều kiện: (0Xem thêm: Hình Ảnh Trùng Biến Hình Trần, Quan Sát Hình Ảnh Bên Về Trùng Biến Hình


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát