... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 ban hành kèm theo ra quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của người đứng đầu Học viện công nghệ Bưu ... Suy rộng3PHẦN BDÙNG cho ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu các loại 2, một câu một số loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... Cam kết ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG mang lại ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu nhiều loại 1, một câu loại 2, một câu một số loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...


Bạn đang xem: Giải đề thi toán cao cấp 1

*

*

*

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Vì chưng A là ma trận vuông cấp 2 cần để tích AX với XA xác minh thì X cũng làma trận cấp 2. Trả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, khi đó2Bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 cùng (1+x) = e Ở số nón của lũy quá ta vừa nhận được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitan ta thu được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... Riêng rẽ cấp cao: những đạo hàm riêng rẽ f’x, f’y là những đạo hàm riêng biệt cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng là những hàm nhì biến. Xét những đạo hàm riêng biệt của chúng (f’x)’x ,36Bài tập toán cao...
*

*Xem thêm: Uke Là Gì ? Uke Seme Có Nghĩa Là Gì

... Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG cho ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu các loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải phương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải phương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...