Đề cương cứng ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học tập 2021 - 2022 được nasaconstellation.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập với đáp án chi tiết được xuất bản theo trung tâm chương trình học tập Toán lớp 8 giúp học viên ôn tập, củng cụ kiến thức, giúp xác định khả năng bốn duy logic, năng lực nhận biết. Đây là nền tảng bền vững giúp các bạn tự tin có tác dụng bài trong những kì thi và bình chọn học kì 2 lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc những em học viên ôn tập thật tốt!

Đề cương cứng ôn tập Toán 8

Nghiêm cấm mọi vẻ ngoài sao chép nhằm mục tiêu mục đích yêu thương mại.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 8


A. Phần đại số

1. Phương trình

Bài 1. Giải phương trình

a) 2x + 6 = 0

b) 4x + trăng tròn = 0

c) 2(x+1) = 5x – 7

d) 2x – 3 = 0

e) 3x – 1 = x + 3

f) 15 – 7x = 9 – 3x

g) x – 3 = 18

h) 2x + 1 = 15 – 5x

I) 3x – 2 = 2x + 5

k) –4x + 8 = 0

l) 2x + 3 = 0

m) 4x + 5 = 3x

Bài 2: Giải phương trình

a) (x – 6)(x² – 4) = 0

b) (2x + 5)(4x² – 9) = 0

c) (x – 2)²(x – 9) = 0

d) x² = 2x

e) x² – 2x + 1 = 4

f) (x² + 1)(x – 1) = 0

g) 4x² + 4x + 1 = 0

h) x² – 5x + 6 = 0

i) 2x² + 3x + 1 = 0

Bài 3. Giải các phương trình sau

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

2. Bất phương trình

Bài 1. cho a > b minh chứng rằng 5 – 2a

a) –4 + 2x 2x +3

f) 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1

d) 3x– (7x + 2) > 5x + 4

g) 3x – (7x + 2) > 5x + 4

h) 2x + 3(x – 2) 9 – 2x

k) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2)

Bài 3. Giải bất phương trình và màn trình diễn tập hợp nghiệm bên trên trục số

a.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 1: Tổng số học viên của nhì lớp 8A cùng 8B là 78 em. Nếu gửi 2 em từ bỏ lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của hai lớp bởi nhau. Tính số học viên của mỗi lớp.

Xem thêm: 7 Loại Nhôm Có Dẫn Điện Không ? Tìm Hiểu Những Thông Tin Thú Vị Về Chúng

Bài 2: tất cả 15 quyển vở tất cả hai loại: một số loại I giá chỉ 2000 đồng một quyển, các loại II giá bán 1500 đồng một quyển. Số tiền tải 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi có mấy quyển vở từng loại?

Bài 3: hai thùng dầu A với B có tất cả 100 lít. Nếu đưa từ thùng A qua thùng B 18 lít thì con số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính con số dầu làm việc mỗi thùng cơ hội đầu.