Nội dung bài bác họcBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học khám phá về kết cấu bảng tuần hoàn: ô lượng tử, chu kì, nhóm nguyên tố.Nguyên tắc chuẩn bị xếp các nguyên tố chất hóa học trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bảng tuần hoàn


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Nguyên tắc sắp tới xếp các nguyên tố trong BTH

1.2.Cấu sản xuất của BTH các nguyên tố hóa học

1.3.Nhóm nguyên tố

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 7 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 7 Chương 2 chất hóa học 10


*

Hình 1:Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng mạnh của điện tích hạt nhân nguyên tử.Các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được thu xếp thành một hàng.Các nguyên tố bao gồm số electron hóa trị trong nguyên tử hệt nhau được xếp thành một cột.
1.2.1. Ô nguyên tố

*

Hình 2: Ô nguyên tố

Số thứ tự nhân tố = số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron vào nguyên tử.

1.2.2.Chu kìChu kì là dãy những nguyên tố của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dầnSố trang bị tự của chu kì ngay số lớp electron trong nguyên tử.Bảng tuần hoàn gồm có 7 chu kì
STTNguyên tố bắt đầuNguyên tố kết thúcSố nguyên tố
1.H (Z = 1): 1s1He (Z = 2): 1s22
2.Li (Z = 3)Ne (Z = 10)8
3.Na (Z = 11)Ar (Z = 18)8
4.K (Z = 19)Kr (Z = 36)18
5.

Rb (Z =37)

Xe (Z = 54)

18
6.Cs (Z = 55)Rn (Z = 86)32
7.Fr (Z = 87)Chưa xác địnhChưa trả thiện

1.3. Nhóm nguyên tố


Nhóm thành phần là gồm những nguyên tố có cấu hình electron phần ngoài cùng tựa như nhau, nên tính chất hóa học gần giống nhau được xếp thành một cột.

Nhóm nguyên tốNhóm A: nsanpb .Với a, b là số electron bên trên phân lớp s với p.Số thiết bị tự của group bằng tổng thể electron lớp bên ngoài cùng: a + b

1 ≤ a ≤ 2 ; 0 ≤ b ≤ 6

Nhóm B:

(n – 1)dansb

Với b = 2 ,0 ≤ a ≤ 10Các nguyên tố team B là tập hợp các nguyên tố tất cả electron hóa trị nằm ở phân lớp d với f.


Bài tập minh họa


Bài 1:

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, đội IIIA vào bảng HTTH. Vậy X tất cả số hiệu nguyên tử là:

Hướng dẫn:

Chu kỳ 3⇒ gồm 3 lớp eNhóm IIIA⇒3 e phần bên ngoài cùng và e cuối điền vào phân lớp p⇒1s22s22p63s23p1⇒p = 13

Bài 2:

A, B, C là những kim loại chuyển tiếp và đều thuộc chu kỳ 4 trong bảng tuần trả (ZABC). Biết rằng tổng số electron phần bên ngoài cùng của A, B cùng C bằng 4; tổng thể electron ở lớp ngoài cùng với phân lớp sát kế bên cùng của B là 8. Điều xác định nào tiếp sau đây về A, B, C là đúng?

A.Tổng số electron của B2+và C2+là 51.

B.Công thức oxit cao nhất của A tất cả dạng A2O3.

C.Tổng số khối: MA+ MB+ MC= 79.

Xem thêm: ️ Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Môn Toán Lớp 3 Môn Toán, 3 Đề Thi Học Kì Ii Môn Toán Lớp 3 Năm 2020

D.Cả A, B, C đều công dụng được với hỗn hợp H2SO4loãng có tác dụng giải phóng khí H2.

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của A, B, C tất cả dạng:(3d^a4s^a4p^b)Do tổng số electron lớp ngoài cùng của A, B, C = 4 đề nghị phải có hai yếu tố có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng dạng 4s1và một nguyên tố còn sót lại 4s2Vì B gồm tổng số electron ở phần ngoài cùng và phân lớp sát ko kể cùng là 8 đề nghị B tất cả cấu hình:(3d^64s^ 2)Vậy A là:(3d^54s^ 1)và C là:(3d^104s^ 1 ightarrow A: _24Cr; B: _26Fe; C: _29Cu)