Trong cuộc sống đời thường xung xung quanh ta có tương đối nhiều hiện tƣợng lạ, sinh động thu hút đang ngóng ta xét nghiệm phá. Và con đƣờng tò mò của Triết học tập đã mang đến cho ta rất nhiều chân lí của cuộc sống thường ngày mà rất khó có thể có một môn công nghệ nào hoàn toàn có thể mang lại đƣợc. Vậy Triết học là gì? Nó tốt ở chổ nào?....chúng ta sẽ cùng mọi người trong nhà tìm hiểu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kỹ năng và kiến thức trọng tâm

I. Mở đầu bài xích học

II. Nội dung bài bác học

1. Thế giới quan lại và phương thức luận.

Bạn đang xem: Gdcd 10 bài 1: thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

a. Vai trò quả đât quan, phương pháp luận của Triết học.

Khái niệm: Triết học là hệ thống các ý kiến lí luận phổ biến nhất về trái đất và địa chỉ con bạn trong trái đất đó.Đối tượng nghiên cứu: Là hầu hết quy chính sách chung nhất, thông dụng nhất của tự nhiên, buôn bản hội và tư duy nhỏ người.Vai trò của triết học: Triết học bao gồm vai trò là nhân loại quan và cách thức luận tầm thường của những vận động thực tiễn và vận động nhận thức của bé người.

b. Thế giới quan lại duy vật dụng và trái đất quan duy tâm:

* thế giới quan:

Thế giới quan lại là toàn thể những quan điểm và tinh thần định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.Có các loại quả đât quan: thế giới quan thần thoại, nhân loại quan tôn giáo, nhân loại quan triết học…

* thế giới quan triết học tập gồm:

2 nguyên líNguyên lí về mối liên hệ phổ biếnNguyên lí về việc phát triển3 quy luậtQuy phép tắc chuyển hóa các sự chuyển đổi về lượng thành rất nhiều sự biến hóa về chất và ngược lạiQuy mức sử dụng thống nhất cùng đấu tranh của những mặt đối lậpQuy điều khoản phủ định của lấp định.6 cặp phạm trùCái riêng, cái bình thường và cái 1-1 nhấtNguyên nhân với kết quảTất nhiên với ngẫu nhiênNội dung và hình thứcBản chất và hiện tại tượngKhả năng và hiện thực.

c. Phương pháp luận biện hội chứng và phương pháp luận vô cùng hình.

Khái niệm:Phương pháp là phương thức đạt được tới mục tiêu đặt ra.Phương pháp luận là giáo lý về phương pháp nhận thức công nghệ và cải tạo nhân loại ( gồm một hệ thống những quan điểm lãnh đạo việc tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp cụ thể).Phương pháp luận tất cả hai loại:Phương pháp luận biện chứng: lưu ý sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong sự buộc ràng lẫn nhau, trong sự đi lại và cải cách và phát triển không xong của chúng.Phương pháp luận siêu hình: chú ý sự vật, hiện tượng một giải pháp phiến diện, chỉ thấy chúng tồn trên trong tâm lý cô lập, không vận động, không phát triển, vận dụng một giải pháp máy móc đặc tính của sự vật này vào sự đồ vật khác.

2. Chủ nghĩa duy trang bị biện triệu chứng – sự thống độc nhất hữu cơ giữa nhân loại quan duy đồ dùng và cách thức luận biện chứng.

Xem thêm: Đường Ống Nước Tiếng Anh - Từ Vựng Tiếng Anh Về Những Nghề Nghiệp Phổ Biến

Thế giới quan duy đồ dùng và cách thức luận biện triệu chứng thống tuyệt nhất hữu cơ cùng với nhau.