+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : 

*
 hoặc 
*
 hoặc 
*
 hoặc 
*
 thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bạn đang xem: Giải bài tập 2 trang 30 toán 12

* Lưu ý : Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.


a) Ta có:

*

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

*

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

*

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; đường tiệm cận ngang là y = 0.

b) Ta có:

*

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒ 

*
 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là 

c) + 

*

⇒ đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

*

⇒ đồ thị không có tiệm cận ngang.

d) 

*

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính ✔️Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 12 hay nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, lời giải miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt câu hỏi