Toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức là vấn đề gây nhiều trở ngại cho nhỏ khi học. Bài học kinh nghiệm này nasaconstellation.com cung ứng một số dạng toán với quy tắc tính.Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức là việc gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này nasaconstellation.com cung cấp một số dạng toán với quy tắc tính.

Bạn đang xem: Giá trị của biểu thức

1. Trình làng về bài học tính quý giá của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm những số được nối cùng nhau bởi các phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là công dụng sau khi thực hiện các phép tính vào biểu thức. Cực hiếm biểu thức là tác dụng của những phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó:

13 + trăng tròn + 10 là biểu thức

43 là cực hiếm của biểu thức

2. Tính cực hiếm của biểu thức

2.1Thứ tự ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ từ bỏ ưu tiên phép tính đựng cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ tự ưu tiên với biểu thức chứa dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa các loại vệt ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì triển khai các phép tính vào ngoặc trước. Tiếp nối thực hiện những phép tính kế bên ngoặc.

VD: Tính quý hiếm biểu thức

10 + 20 + (50 - 10)

= 10 + 20 + 40

= 70

Thực hiện những phép tính trong các ngoặc (), <>, thì triển khai theo thứ tự như sau: ngoặc tròn () cho ngoặc vuông <> và sau cuối là ngoặc nhọn .

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức trên đây những con rất cần phải học thuộc bằng cách rèn luyện làm cho nhiều bài xích tập.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức

Các nhỏ hoặc phụ huynh phía dẫn bé họctoán lớp 3dạng toán tính giá trị của biểu thức nên bắt đầu từ những dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Có như vậy, những con mới rất có thể nắm vững những quy tắc tính quý hiếm biểu thức. Nên bước đầu dạy con những dạng toán từ bỏ 2 mang đến 3 phép tính.

Dưới đó là các bài xích tập toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức từ cơ bạn dạng đến nâng cao, các con và phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng việc tính quý giá biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những giá trị biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + đôi mươi

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng việc tính cực hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con yêu cầu nắm chắc các kiến thức cơ bản và cách thức tính giá trị biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài cải thiện dưới đây.

Xem thêm: Gàu Từ Đâu Ra? Tại Sao Lại Có Gàu Mà Bạn Cần Lưu Ý Nguyên Nhân Gây Ra Gàu Và Các Loại Thuốc Trị Gàu

Bài 1:

Tính nhanh giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức vốn của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 loại tất, được xếp số đông vào trong 3 chống tủ. Hỏi mỗi phòng tủ bao gồm bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính giá trị biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số có số các số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của dãy số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi phòng tủ bao gồm số mẫu tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi phòng tủ tất cả số song tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 đôi tất.

Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức không khó khăn nếu con nắm kiên cố quy tắc và rèn luyện thường xuyên xuyên. Các bậc bố mẹ cùng nhỏ tham gia những khóa học tập trên nasaconstellation.com nhằm học toán không hề là chuyện cạnh tranh nhằn!