*

*

Giả sử Trái Đất không tự xoay quanh trục mà lại đứng lặng trong thừa trình hoạt động quanh khía cạnh Trời thì hiện tượng kỳ lạ ngày đêm có ra mắt trên Trái Đất...?


Vũ trụ. Hệ trái các chuyển động của Trái Đất

Câu 17: đưa sử Trái Đất không tự xoay quanh trục nhưng mà đứng lặng trong quá trình vận động quanh mặt Trời thì hiện tượng lạ ngày đêm có diễn ra trên Trái Đất xuất xắc không? Giải thích.

Lời giải

Nếu Trái Đất không tự xoay quanh trục mà lại đứng yên trong quá trình vận động quanh phương diện Trời thì trên Trái Đất vẫn đang còn ngày cùng đêm. Tại mọi vị trí trên Trái Đất khi đó sẽ chỉ gồm một ngày cùng một đêm. Vì, trong veo quá trình chuyển động trên quy trình quanh khía cạnh Trời, trục Trái Đất luôn luôn nghiêng cùng không thay đổi phương trong không gian.