Vectơ là đoạn thẳng gồm hướng, tức là trong nhị điểm mút của đoạn thẳng đã chứng thực điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.

Bạn đang xem: Giá của vecto là gì

Vectơ bao gồm điểm đầu là $A,$ điểm cuối là $B$ ta kí hiệu $overrightarrow AB $

Vectơ còn được kí hiệu là: $overrightarrow a , m overrightarrow b , m overrightarrow x , m overrightarrow y ,...$

Vectơ – ko là vectơ tất cả điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là (overrightarrow 0 )

*

2. Nhị vectơ thuộc phương, cùng hướng

- Đường thẳng trải qua điểm đầu với điểm cuối của vectơ call là giá của vectơ

- nhì vectơ tất cả giá tuy vậy song hoặc trùng nhau điện thoại tư vấn là nhị vectơ cùng phương

- nhị vectơ thuộc phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.

*

Ví dụ: Ở hình mẫu vẽ trên trên thì hai vectơ (overrightarrow AB ) cùng (overrightarrow CD ) cùng hướng còn (overrightarrow EF ) với (overrightarrow CD ) ngược hướng.

Đặc biệt: vectơ – không cùng hướng với đa số véc tơ.

3. Nhị vectơ bằng nhau


- Độ lâu năm đoạn trực tiếp $AB$ điện thoại tư vấn là độ nhiều năm véc tơ $overrightarrow AB $, kí hiệu $left| overrightarrow AB ight|$.

Vậy $left| overrightarrow AB ight| = AB$

- nhị vectơ bằng nhau nếu bọn chúng cùng hướng và cùng độ dài.


- hai vecto đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.


Ví dụ: đến hình bình hành (ABDC) lúc đó:

(overrightarrow AB = overrightarrow CD ) vì chúng thuộc hướng và thuộc độ dài.

(overrightarrow AB )và (overrightarrow DC ) là hai véc tơ đối nhau bởi chúng ngược phía và cùng độ dài.

*

Chứng minh:

*

Phản chứng:

Giả sử tất cả điểm (M) làm thế nào cho (overrightarrow MA = overrightarrow MB )

Khi kia (overrightarrow MA ,overrightarrow MB ) cùng hướng và cùng độ dài.

Xem thêm: What Did Tom Hanks Mean In Forest Gump When He Said, Is Life Really Like A Box Of Chocolates

Vì (overrightarrow MA ,overrightarrow MB ) cùng hướng phải (M) chỉ nằm trên phố thẳng (AB) và nằm xung quanh hai điểm (A,B)

Như vậy thì chỉ xảy ra (MA MB) nên xích míc với giả thiết thuộc độ dài.

Do kia không mãi mãi điểm (M) thỏa mãn nhu cầu (overrightarrow MA = overrightarrow MB )

Tuy nhiên, giả dụ (A,B) trùng nhau thì ta lại sở hữu vô số điểm (M) thỏa mãn nhu cầu (overrightarrow MA = overrightarrow MB )


Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài bác 1: Mệnh đề
bài xích 2: Mệnh đề chứa vươn lên là và áp dụng vào tư duy toán học tập
bài 3: Tập hòa hợp
bài xích 4: các phép toán trên tập thích hợp
bài xích 5: các tập hòa hợp số
bài bác 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC nhị
bài bác 1: Đại cương cứng về hàm số
bài bác 2: Hàm số hàng đầu
bài xích 3: Hàm số bậc hai
bài bác 4: một số bài toán về thiết bị thị hàm số hàng đầu
bài bác 5: phương thức giải các bài toán về hàm số bậc hai
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Đại cưng cửng về phương trình
bài bác 2: Phương trình bậc nhất và bậc nhị một ẩn
bài 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc trưng
bài bác 4: Phương trình đựng dấu giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất
bài xích 5: Phương trình chứa căn
bài 6: Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 7: Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Bất đẳng thức
bài 2: Đại cương cứng về bất phương trình
bài 3: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
bài 4: vết của nhị thức số 1
bài 5: Bất phương trình với hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 6: vết của tam thức bậc nhì
bài 7: Bất phương trình bậc hai
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài bác 1: Phương sai và độ lệch chuẩn
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài bác 1: Đơn vị đo góc với cung tròn, độ nhiều năm cung tròn
bài xích 2: Góc lượng giác cùng cung lượng giác
bài 3: quý hiếm lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài xích 4: giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt quan trọng
bài bác 5: một vài công thức thay đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài xích 1: những định nghĩa về véc tơ
bài bác 2: Tổng của hai véc tơ
bài 3: Hiệu của hai véc tơ
bài bác 4: Tích của một véc tơ với một số trong những
bài xích 5: Hệ trục tọa độ trong khía cạnh phẳng
bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
bài xích 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài xích 1: quý hiếm lượng giác của một góc bất kể từ 0 mang lại 180 độ
bài bác 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ
bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài bác 4: Hệ thức lượng trong tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG
bài xích 1: một vài khái niệm phương trình con đường thẳng
bài bác 2: một số trong những bài toán viết phương trình đường thẳng
bài 3: khoảng cách và góc
bài xích 4: Phương trình mặt đường tròn
bài bác 5: Vị trí kha khá của mặt đường thẳng với đường tròn
bài 6: Elip
bài 7: Hypebol
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.