Flo, brom và iot cũng là các halogen có tính oxi hóa mạnh mẽ và thực tế cho thấy thêm chúng thuận tiện liên kết ion với những kim một số loại và oxi hóa các kim các loại đến hóa trị cao nhất.

Bạn đang xem: Flo tác dụng với nước

Bạn sẽ xem: Flo tính năng với nước

Các yếu tắc Flo, brom, iot thuộc thuộc team VIIA chung với Clo vậy chúng gồm những tính chất nào giống cùng khác cùng với clo, có những áp dụng gì và điều chế chúng vậy nào, bọn họ hãy cùng tò mò qua bài viết này.

I. đặc thù của Flo (F)

1. Tính chất vật lý của Flo

- Là chất khí, màu sắc lục nhạt, độc.

2. Tính chất hóa học của Flo

- Flo là phi kim vượt trội nhất (có độ âm điện bự nhất) nên Flo bao gồm tính oxi hóa khỏe mạnh nhất.

a) Flo tác dụng với kim loại

- Flo lão hóa được tất cả các sắt kẽm kim loại tạo thành muối hạt florua:

* PTPƯ: 2M + nF2 → 2MFn

* Ví dụ: 2Na + F2 → 2NaF

2Fe + 3F2 → 2FeF3

Zn + F2 → ZnF2

b) Flo tính năng với phi kim

- Khí flo thoái hóa được đa số các phi kim (trừ oxi và nito).

* Ví dụ: 3F2 + S → SF6

c) Flo công dụng với hiđro H2

- phản bội ứng xảy ra trong cả trong bóng buổi tối (gây nổ mạnh) sản xuất thành hiđro florua

F2 + H2 → 2HF↑

- Khí HF tan vô hạn vào nước tạo thành dd axit flohidric, không giống với axit HCl, axit HF là axit yếu, tính chất đặc biệt quan trọng của axit HF là tác dụng với silic đioxit (SiO2) gồm trong nhân tố thủy tinh) ⇒ do đó không dùng chai lọ thủy tinh để đựng dd axit HF.

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

d) Flo tác dụng với nước H2O

- Khí flo thoái hóa nước dễ dãi ngay cả ở nhiệt độ thường,Hơi nước bốc cháy lúc tiếp xúc với khí flo:

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

II. đặc điểm của Brom Br2

1. đặc điểm vật lý của Brom Br2

- Brom là hóa học lỏng màu đỏ nâu, mùi nặng nề chịu, dễ cất cánh hơi, độc.

2. đặc thù hóa học tập của Brom

- Brom cũng chính là nguyên tố oxi hóa dạn dĩ nhưng yếu hơn Flo và Clo.

a) Brom tác dụng với kim loại

- Brom oxi hóa được rất nhiều kim một số loại (phản ứng đề xuất đun nóng).

* Ví dụ: 3Br2 + 2Al 2AlBr3

b) Brom tác dụng với hidro H2

- Brom Br2 oxi hóa được hidro H2 ở nhiệt độ cao (không tạo nổ) sinh sản thành hidro bromua.

Br2 + H2 2HBr

- Khí HBr tung trong nước tạo thành thành dd axit bromhidric, đây là axit mạnh, dũng mạnh hơn axit HCl.

c) Brom tác dụng với nước H2O

- lúc tan trong nước, một phần brom tính năng rất chậm rì rì với nước tạo nên axit HBr và axit HBrO (axit hipobromơ), là bội nghịch ứng thuận nghịch.

Br2 + H2O 

*

 HBr + HBrO

III. Tính chất của Iot I2

1. đặc thù vật lý của iot I2

- iot là hóa học rắn, dạng tinh thể, màu black tím, khi đun cho nóng iot rắn trở thành hơi ko qua tâm lý lỏng (gọi là hiện tượng lạ thăng hoa).

2. đặc thù hóa học của iot I2

a) iot công dụng với kim loại

- Iot oxi hóa được không ít kim một số loại nhưng chỉ xẩy ra khi làm cho nóng hoặc tất cả xúc tác.

3I2 + 2Al

*

2AlI3

b) iot tác dụng với hidro H2

- phản ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời cao, tất cả xúc tác, phản ứng thuận nghịch (tạo thành khí hidro iotua): 

I2 + H2

*

2HI

- Hidro iotua dễ tan vào nước tạo thành dd axit Iothidric, đó là một trong những axit siêu mạnh, mạnh hơn hết axit clohidric HCl , bromhidric HBr.

* Iot hầu như KHÔNG tác dụng cùng với H2O

c) Iot có tính oxi hóa nhát clo cùng brom (nên bị clo và brom bán ra khỏi muối):

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) Iot có tính chất đặc trưng là công dụng với hồ (tinh bột) tạo thành thành vừa lòng chất bao gồm màu xanh.

* Bảng cầm tắt đặc điểm hóa học tập của Flo, Brom, Iot, Clo


*

*

IV - Phân Biệt các Ion F-, Cl-, Br-, I-

 

NaF

NaCl

NaBr

NaI

AgNO3

Không PƯ

AgCl↓ trắng

AgBr↓ kim cương nhạt

AgI↓ vàng

V. Bài tập Flo, Brom, iot

Bài 1 trang 113 sgk hóa 10: Dung dịch axit nào dưới đây không thể chứa trong bình thủy tinh:

Lời giải bài xích 1 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp án: D đúng.

- Vì tất cả PTPƯ: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

- vì vậy HF bắt buộc chứa vào bình thủy tinh trong (HF được dùng để làm khắc chữ lên thủy tinh)

Bài 2 trang 113 sgk hóa 10: Đổ dung dịch đựng 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím gửi sang nàu làm sao sau đây:

A. Màu đỏ. B. Màu xanh. C. Không đổi màu. D. Ko xác được.

Lời giải bài 2 trang 113 sgk hóa 10:

* Đáp an: B đúng.

- Theo bài ra, ta có: nHBr = 1/81 mol; nNaOH = 1/40 mol

- PTPƯ: NaOH + HBr → NaBr + H2O

- Theo PTPƯ tỉ lệ nNaOH : nHBr = 1 : 1

- Theo bài bác ra thì: nNaOH > nHBr (1/40 > 1/81) ⇒ sau làm phản ứng NaOH dư

⇒ nhúng giấy quỳ vào dung dịchthì giấy quỳ sẽ chuyển màu sắc xanh.

Bài 5 trang 113 sgk hóa 10: Muối NaCl bao gồm lẫn tạp hóa học là NaI.

a) Làm nắm nào để chứng minh rằng trong muối NaCl nói trên tất cả lẫn tạp hóa học NaI?.

b) Làm nỗ lực nào để có NaCl tinh khiết.

Lời giải bài xích 5 trang 113 sgk hóa 10:

a) Để minh chứng rằng trong muối NaCl bao gồm lẫn tạp chất NaI, người ta sục khí clo vào dung dịch muối NaCl có lẫn tạp chất NaI, nếu gồm kết tủa màu đen tím chức năng với hồ nước tinh bột sản xuất thành hợp chất màu xanh lá cây thì chứng minh trong muối bột NaCl gồm lẫn tạp chất NaI.

b) Để nhận được NaCl tinh khiết, người ta sục khí clo dư vào dung dịch NaCl bao gồm lẫn tạp hóa học NaI, lọc kết tủa (hoặc đun nonngs iot rắn trở thành hơi) được NaCl thuần khiết trong hỗn hợp nước lọc.

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 (màu black tím).

Bài 7 trang 114 sgk hóa 10: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước kết hợp 350 lít khí HBr. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch axit bromhiđric thu được.

Lời giải bài 7 trang 114 sgk hóa 10:

- Theo bài xích ra, ta có: nHBr = 350/22,4 = 15,625 (mol)

⇒ mHBr = 15,625.81 = 1265,625 (g)

- Theo bài ra, VH2O = 1 lít ⇒ mH2O = D.V = 1000 (g). (vì D = m/V)

⇒ C%HBr = mct/mdd = (1265,625.100%)/(1000+1265,625)≈55,86%

Bài 8 trang 114 sgk hóa 10: Cho 1,03 gam muối hạt natri halogenua (A) chức năng với dung dịch AgNO3 dư thì nhận được một kết tủa, kết tủa này sau thời điểm phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc. Khẳng định tên muối bột A.

Lời giải bài xích 8 trang 114 sgk hóa 10: 

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = 1,08/108 = 0,01 mol

- Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

- Đặt X là kí hiệu, nguyên tử khối của halogen

NaX + AgNO3 → AgX↓ + NaNO3

 0,01mol 0,01mol

2AgX → 2Ag + X2

 0,01mol 0,01mol

- Theo PTPƯ (2): nAgX = nAg = 0,1 mol

- Theo PTPƯ (1): nNaX = nAgX = 0,1 mol

⇒ MNaX = 1,03/0,01 = 103 → X = 103 – 23 = 80 (=Br)

⇒ muối A gồm công thức phân tử là NaBr

Bài 9 trang 114 sgk hóa 10: Tính cân nặng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5kg dung dịch axit flohidric nồng độ 40%. Biết công suất phản ứng là 80 %.

Lời giải bài bác 9 trang 114 sgk hóa 10:

- Theo bài bác ra, ta có: mHF = (40.2,5)/100= 1 (kg).

- Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

 CaF2 + H2SO4
 CaSO4 + 2HF

 78g 40g

 x? kilogam 1kg

⇒ x = (78.1)/40 = 1,95 kg.

⇒ với hiệu suất H=*0% thì mCaF2 cần cần sử dụng là: 1,95.(100/80) = 2,4375 (kg).

Xem thêm: Hình Jojo Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 2/2022, Đồ Chơi Jojo, Bảng Giá 2/2022

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về tính hóa chất của Flo, Brom, Iot và bài bác tập vận dụng ở trên bổ ích với các em. Mọi vướng mắc và góp ý những em phấn kích để lại bình luận dưới bài viết để nasaconstellation.com ghi nhận với hỗ trợ, nhớ share nếu nội dung bài viết hay, chúc các em học tập tốt.