FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được thpt Sóc Trăng soạn gửi tới độc giả phương trình bội phản ứng FeO tính năng HNO3 đặc nóng bằng cách thức thăng bởi electron. Hi vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu học tập tập. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Feo hno3 đặc nóng dư


2. Phía dẫn cân bằng phản ứng FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Dùng thăng bằng electron

Bạn đã xem: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O


1 x

1 x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình ta có: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng FeO HNO3 sệt nóng 

HNO3 quánh nóng

4. đặc điểm của fe (II) oxit FeO

Tính hóa học vật lí

FeO là chất rắn màu sắc đen, không có trong trường đoản cú nhiên.

Không rã trong nước.

Tính chất hóa học

Các hợp chất sắt (II) gồm cả tính khử với tính oxi hóa nhưng mà tính khử đặc thù hơn, do trong những phản ứng chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường 1e thành ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính chất đặc thù của hợp chất sắt (II) là tính khử.

Các hợp hóa học sắt (II) thường xuyên kém bền dễ dẫn đến oxi trở thành hợp chất sắt (III).

FeO là một trong những oxit bazơ, ko kể ra, do gồm số thoái hóa +2 – số thoái hóa trung gian => FeO gồm tính khử với tính oxi hóa.

FeO là một trong oxit bazơ:

+ tính năng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là chất oxi hóa khi tính năng với những chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:FeO + H2

*
​ fe + H2O

FeO + teo

*
Fe + CO2

3FeO + 2Al

*
Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử khi tính năng với các chất tất cả tính thoái hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…4FeO + O2

*
​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO4 không làm mất màu hỗn hợp nào tiếp sau đây ?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Hỗn hợp CuCl2


Đáp án D

A. Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần rồi đưa sang màu vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4+ 8H2O

B. Dung dịch chuyến từ màu trắng xanh thanh lịch màu da cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất màu hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 không phản ứng hỗn hợp CuCl2


Câu 2. Cho 5,4 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe với Zn công dụng hoàn toàn cùng với 90 ml dung dịch HCl 2M. Cân nặng muối nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam


Đáp án D

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) cùng (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo ĐLBTKL:

mhỗn hòa hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam


Câu 3. dung dịch loãng chứa các thành phần hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có công dụng hòa tan buổi tối đa lượng fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Đáp án D 

Theo đề bài bác lượng sắt phản ứng là về tối đa buộc phải sau phản bội ứng chỉ thu được muối hạt sắt (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam


Câu 4. dung dịch muối nào sau đây sẽ gồm phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3


Đáp án C

Câu 5. Hòa tan các thành phần hỗn hợp ba kim loại gồm Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn không tan là Cu. Dung dịch sau làm phản ứng chứa

A. Zn(NO3)2 với Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 cùng Cu(NO3)2.


Đáp án D

Sau làm phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 bội phản ứng hết.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> dung dịch sau phản nghịch ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.


Câu 6. biện pháp nào sau đây rất có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt độ phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Phương trình phản ứng

Fe2O3 + teo → 2FeO + CO2 (500oC)


Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 buộc phải vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được hỗn hợp X. Mang lại từ từ dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến cân nặng không đổi thu được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml


Đáp án A

Quy biến đổi 2,8 gam ( Fe: x mol với O: y mol )

Sơ trang bị hợp thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit) = ( 2,8 – 0,0375.56 )/ 16 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ = 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml


Câu 8. Phản ứng nào dưới đây không tạo nên muối fe (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl đặc

B. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư chức năng với dung dịch HNO3 sệt nguội

D. FeO chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).


Đáp án C

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị tiêu cực trong HNO3 sệt nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Câu 9. Thổi tất cả hổn hợp khí co và H2 trải qua x gam láo lếu hợp có CuO và Fe3O4 gồm tỉ lệ mol 1:2, sau phản nghịch ứng chiếm được y gam chất rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X bởi dung dịch HNO3 loãng dư, thu được hỗn hợp Y (không đựng ion Fe2+). Cô cạn dung dịch Y thu được 41 gam muối bột khan. Quý hiếm của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.


Đáp án A

nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.


——————————

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Gửi tới chúng ta phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn xong gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp chúng ta biết giải pháp viết và cân đối phương trình bội phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng khi mang lại Fe công dụng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Ý Nghĩa I Love You 3000 Là Gì ? Nguồn Gốc Của Câu Nói I Love You 3000

Các chúng ta có thể các em cùng xem thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập đồ Lí 12 ,….