Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Feel là gì

*
*
*

feels
*

feel /fi:l/ danh từ sự sờ mósoft khổng lồ the feel: sờ thấy mềm xúc giác cảm hứng (khi sờ mó) xúc cảm đặc biệt (của dòng gì)the feel of wet sawdust: cảm giác mùn cưa ướt lúc sờ mó vàoto acquire (get) the feel of something nuốm chắc được mẫu gì, sử dụng thành thuần thục được mẫu gì ngoại cồn từ felt sờ móto feel one"s way: dò dẫm con đường đi; thận trọng tiến bước thấy, cảm thấy, bao gồm cảm giác, gồm cảm tưởngto feel a pain: cảm thấy đauhe feels the criticism keenly: hắn ta cảm thấy thấm thía lời phê bình chịu đựngto feel someone"s vengeance: chịu đựng đựng sự trả thù của ai chịu ảnh hưởngship feels her helm: tàu nạp năng lượng theo tay lái (quân sự) thăm dò, dò thám (y học) bắt, sờto feel someone"s pulse: bắt mạch ai; (nghĩa bóng) thăm dò ý định của ai nội rượu cồn từ felt sờ, sờ soạng, dò tìmto feel for something: dò tìm loại gì, sờ soạng tìm chiếc gì cảm thấyto feel certain that: cảm thấy, chắc chắn rằngto feel cold: cảm xúc lạnhto feel happy: cảm giác sung sướng hình như, có xúc cảm nhưair feels chilly: ko khí hình như lạnhthis cloth feels lượt thích velvet: vải này sờ có cảm hứng như nhung cảm giác là, mang lại làif that"s the way you feel about it: nếu như anh cho là như thế, trường hợp ý anh là như thế cảm thông, cảm độngto feel for (with) someone in his sorrow: thông cảm với nỗi âu sầu của aito feel up to (thông tục) thấy tất cả đủ sức để, thấy rất có thể (làm được vấn đề gì)to feel cheap (xem) cheapto feel lượt thích doing something thấy muốn thao tác gì, thấy thích thao tác làm việc gìto feel like putting somebody on (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bao gồm ý muốn trợ giúp aiit feels like rain trời dường như muốn mưato feel one"s legs (feet) đứng vững (nghĩa bóng) cảm xúc thoải mái, cảm xúc dễ chịuto feel quite oneself thấy sảng khoái từ chủto feel someone out: thăm dò chủ kiến của ai, thăm dò thái độ của ai

*

*

*

n.

an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it"s easy when you get the feel of it";manual stimulation of the genital area for sexual pleasure

the girls hated it when he tried khổng lồ sneak a feel

v.

seem with respect khổng lồ a given sensation given

My cold is gone--I feel fine today

She felt tired after the long hike

have a feeling or perception about oneself in reaction lớn someone"s behavior or attitude

She felt small and insignificant

You make me feel naked

I made the students feel different about themselves

undergo passive experience of:"We felt the effects of inflation"

her fingers felt their way through the string quartet

she felt his contempt of her

be felt or perceived in a certain way

The ground feels shaky

The sheets feel soft

grope or feel in search of something

He felt for his wallet

find by testing or cautious exploration

He felt his way around the dark room

produce a certain impression

It feels nice khổng lồ be trang chủ again

pass one"s hands over the sexual organs of

He felt the girl in the movie theater
Xem thêm: Mở Checkpoint 956 Là Gì - Top 18 Dính 956 Là Gì Mới Nhất 2022

English Synonym and Antonym Dictionary

feels|felt|feelingsyn.: appear be encounter endure experience finger handle know look meet seem sense suffer cảm ứng undergo