Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học tập của Al và tính chất hóa học tập HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và đúng mực hơn.

Bạn đang xem: Fe + hno3 = fe(no3)3 + no2 + h2o


2. Cách cân đối phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố núm đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đang xem: sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O


1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy ta gồm phương trình: fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe chức năng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách thực hiện phản ứng đến Fe tính năng HNO3

Cho sắt (sắt) chức năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Kim một số loại tan dần sản xuất thành dung dịch muối muối hạt sắt(III) nitrat cùng khí không màu hóa nâu trong không gian NO bay ra.

6. Tính hóa chất cơ bạn dạng của sắt

a. Chức năng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu huỳnh: sắt + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản bội ứng được với tương đối nhiều phi kim.

b. Công dụng với dung dịch axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không chức năng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tính năng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. đến 11,2 gam sắt tan trọn vẹn trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau làm phản ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít


Đáp án D: Số mol của sắt bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính chất vật lý nào dưới đấy là của sắt:

A. Sắt tất cả màu kim cương nâu, nhẹ, bao gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn sức nóng kém.

B. Sắt có màu trắng bạc, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. Fe có màu trắng xám, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn sức nóng tốt

D. Fe có màu trắng xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.


Đáp án C

Tính chất vật lý làm sao dưới đây là của sắt:

C. Fe có màu trắng xám, nặng, gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt tốt


Câu 3. mang lại phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16


Đáp án B: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. Thành phần thiết yếu của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3


Đáp án D

Dùng HNO3 có thể nhận biết được cả 4 chất.

Chất rắn chảy dần, tất cả khí ko màu thoát ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ chất rắn chảy dần, bay ra khí ko màu hóa nâu trong không khí, dung dịch thu làm nên màu vàng nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tan dần, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp màu xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tung dần, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp không màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O


Câu 9. trong số phản ứng sau, phản nghịch ứng nào HNO3 không vào vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)


Đáp án B: Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 10. mang lại 16,8 gam bột fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối hạt thu được cho vào dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung lạnh kết tủa mà không tồn tại không khí nhận được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam


Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết thúc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ cân nặng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam


Câu 11. Sắt công dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 12. đến m gam bột sắt vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,6m gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, làm việc đktc). Quý giá của m và V lần lượt là:

A. 10,8 cùng 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.


Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau làm phản ứng còn dư hỗn hợp bột kim loại ⇒ fe còn dư, Cu2+ hết, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3– + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam


Câu 13. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi rước dư có thể oxi hoá fe thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: hỗn hợp FeSO4 không làm mất đi màu dung dịch nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D: hỗn hợp CuCl2

Câu 15. đến m gam bột fe vào 800 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả Cu(NO3)2 0,2M với H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,6m gam tất cả hổn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, ở đktc). Quý hiếm của m với V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 cùng 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.


Đáp án D

Do sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp bột KL buộc phải Fe dư, phản bội ứng chế tạo ra muối Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 + hết, NO3– dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 16. Dãy những chất và dung dịch nào dưới đây khi rước dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 17. Có 4 kim loại để riêng rẽ biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ sử dụng hai thuốc thử rất có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 


Đáp án B

Câu 18. Hòa chảy Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Search phát biểu sai

A. Hỗn hợp X làm mất đi màu dung dịch tím

B. Mang đến NaOH dư vào hỗn hợp X nhận được kết tủa để lâu ngoại trừ không khí kết tủa có trọng lượng tăng lên.

C. Dung dịch X tác dụng được với Zn

D. Dung dịch X thiết yếu hòa rã Cu


Đáp án D

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất màu thuốc tím trong H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4


Câu 19. Cho sắt tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp thu được cho cất cánh hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có trọng lượng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải tỏa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.


Đáp án C

Bảo toàn nhân tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít


Câu 20. đến 22,72 gam lếu láo hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.


Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi hỗn hợp gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; y = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam


Câu 21. Nung lạnh 25,2 gam Fe ko kể không khí sau một thời gian thu được m gam tất cả hổn hợp X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Các thành phần hỗn hợp này phản ứng không còn với dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. 20 gam


Đáp án B

Ta có, nFe = 0,05 mol và nSO2 = 0.375 mol

Quy hỗn tất cả hổn hợp X về 2 yếu tố Fe và O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình nhận e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).


……………………………………………

Mời các bạn đọc thêm một số phương trình bội nghịch ứng liên quan 

Gửi tới chúng ta phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn kết thúc gửi tới những bạn. Hi vọng tài liệu giúp các bạn biết phương pháp viết và thăng bằng phương trình làm phản ứng, hiện tượng lạ sau phản ứng khi cho Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: Sự Kỳ Diệu Của Nước ; Giáo Viên: Trần Thị Dung, Ga Sự Kỳ Diệu Của Nước

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập vật Lí 12 ,….