Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện xuyên xuyên suốt trong quy trình học Hóa học. Đặc biệt chất hóa học 10 các bạn sẽ được làm quen với phương trình này qua bài cân đối phản ứng thoái hóa khử, với chương oxi diêm sinh Hóa 10.

Bạn đang xem: Fe cộng h2so4 đặc nóng

Hy vọng qua làm phản ứng Fe tác dụng H2SO4 quánh nóng này hoàn toàn có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một biện pháp nhanh và chính xác hơn.


2. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương thức thăng bởi electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang xem: sắt + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe công dụng với H2SO4 sệt nóng

Nhiệt độ

4. Cách tiến hành phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 quánh nóng

Cho fe (sắt) tác dụng với axit sunfuric H2SO4 

5. Hiện tượng Hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần trong hỗn hợp và hình thành khí mùi hương hắc lưu hoàng đioxit (SO2).

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. mang lại 5,6 gam sắt tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng, sau bội nghịch ứng thu được V lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít


Đáp án B

nFe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình nhịn nhường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhấn e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 2. chất nào dưới đây phản ứng với Fe chế tạo ra thành hợp chất Fe (II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc


Đáp án D

A. Fe + Cl2 → FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Sắt + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → FeCl2 + H2


Câu 3. Dãy những chất với dung dịch nào tiếp sau đây khi đem dư hoàn toàn có thể oxi hoá fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

A. 2HCl + fe → FeCl2 + H2

B. Fe tiêu cực H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + fe → FeCl2 + H2

Fe + S → FeS


Câu 4. kim loại nào dưới đây không tính năng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Zn

D. Cu


Đáp án D

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2


Câu 5. Để trộn loãng dung dịch H2SO4 sệt trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta tiến hành theo phương pháp nào dưới đây?

A. Mang đến từ từ nước vào axit và khuấy đều

B. đến từ từ axit vào nước và khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều


Đáp án B 

H2SO4 tung vô hạn vào nước cùng tỏa tương đối nhiều nhiệt. Nếu như ta rót nước vào axit, nước sôi bất thần và kéo theo đều giọt axit phun ra bao phủ gây nguy khốn trực sau đó người triển khai làm thí nghiệm.

Vì vậy ao ước pha loãng axit H2SO4 đặc, fan ta đề xuất rót thư thả axit vào nước cùng khuấy nhẹ bởi đũa thủy tinh mà không được làm ngược lại.


Câu 6. gần như chất như thế nào bị tiêu cực trong H2SO4 đặc nguội

A. Al, Cu, Cr

B. Fe, Cu, Cr

C. Cr, Al, Fe

D. Al, Cr, Zn


Đáp án C: Các kim loại thụ đụng với H2SO4 quánh nguội là: Al, Fe, Cr

Câu 7. cho 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bội phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) cùng dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 bao gồm trong dung dịch thuở đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Coi như lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm bao gồm x mol Fe cùng y mol O

Theo đề bài xích ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO= 0,06 mol

Qúa trình mang lại electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình nhận electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo ĐLBT electron thì: ne đến = ne nhận cần 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta bao gồm x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn yếu tố Fe bao gồm nFe(NO3)3 = nFe= x= 0,16 mol

nFehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 8. cho các quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng cất nhôm là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Đáp án B

Câu 9. dung dịch X bao gồm FeCl2 cùng FeCl3 được chia làm hai phần bởi nhau:

Phần 1: tác dụng với dung dịch NaOH dư ở bên cạnh không khí thu được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: chức năng với hỗn hợp AgNO3 chiếm được 1,3 mol AgCl. Tỉ lệ mol của FeCl2 cùng FeCl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

D. 2:3.


Đáp án D

Đặt số mol FeCl2 cùng số mol FeCl3 trong mỗi phần thứu tự là a với b mol

Phần 1: Bảo toàn fe có

nFe(OH)3 = nFeCl2 + nFeCl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

nAgCl = 2.nFeCl2 + 3.nFeCl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 với b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.


Câu 10: cho m gam Mg vào dung dịch đựng 0,18 mol FeCl3. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,72 gam chất rắn. Cực hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.


Đáp án D

Nếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = mFe + mMg (dư) ≥ nFe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ thua trận được 6,72 gam hóa học rắn bắt buộc Mg phản bội ứng không còn → nFe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ nMg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → mMg = 0,21.24 = 5,04 gam.


Câu 11: Nung nóng 29 gam oxit sắt với khí co dư, sau phản nghịch ứng, cân nặng chất rắn còn sót lại là 21 gam. Phương pháp oxit sắt là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe3O4.


Đáp án B

Gọi số mol teo tham gia làm phản ứng là a → số mol CO2 tạo thành thành là a mol

Vì lượng co dư → chất rắn chỉ chứa Fe → nFe = 0,375 mol.

FexOy + yCO → xFe + yCO2

Bảo toàn trọng lượng → moxit + mCO = mFe + mCO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → nO = 0,5 mol

→ nFe : nO = 0,375 : 0,5 = 3:4 → cách làm của oxit fe là Fe3O4.


Câu 12. Sắt có đặc điểm vật lý nào dưới đây:

A. Màu trắng bạc, nhẹ, bao gồm ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt kém.

B. Màu trắng bạc, nặng, gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt độ tốt

C. Màu trắng xám, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt

D. White color xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt độ tốt.


Đáp án C

Câu 13. Hòa tan trọn vẹn 5 gam hỗn hợp Mg và Fe trong hỗn hợp HCl 4M thu được 2,8 lít H2 (đktc) với dung dịch Z. Để kết tủa hoàn toàn các ion trong D đề xuất 150 ml hỗn hợp NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.


Đáp án D

Áp dụng định điều khoản bảo toàn nguyên tố Natri

nNaCl = nNaOH = 0,3 (mol)

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nguyên tố Clo

=> nHCl = nNaCl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít


Câu 14. Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 rước dư, ta được láo hợp tất cả hai khí NO2 với NO gồm VX = 8,96 lít (đktc) với tỉ khối so với O2 bởi 1,3125. Thành phần xác suất theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của sắt đã dùng là

A. 25% và 75%; 1,12 gam.

B. 25% với 75%; 5,6 gam.

C. 35% và 65%; 5,6 gam.

D. 45% cùng 55%; 1,12 gam.


Đáp án B

Gọi x, y lần lượt là số mol của NO2, NO.

nHỗn hòa hợp khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol vừa phải của tất cả hổn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> trọng lượng của tất cả hổn hợp khí bên trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) cùng (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh nguyên tắc bảo toàn electron ta có:

3.nFe = 1.nNO2 + 3.nNO

=> 3. NFe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> nFe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m sắt = 0,1 .56 = 5,6 gam


Câu 15. Đốt nóng một không nhiều bột fe trong bình đựng O2 kế tiếp cho thành phầm thu được vào hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch X. Hỗn hợp X có:

A. FeCl2 , HCl dư

B. FeCl3, HCl dư

C. FeCl2 , FeCl3, cùng HCl dư

D. FeCl3


Đáp án C

Đốt fe trong oxi: sắt + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, sắt dư (hỗn đúng theo X)

Hỗn đúng theo X + HCl dư FeCl2, FeCl3 cùng HCl dư


Câu 16. Cho 17,4 gam láo lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau làm phản ứng được m gam muối khan. Cực hiếm m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.


Đáp án A

Qui đổi 17,4 gam láo lếu hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Ta có: mhỗn hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3nFe = 2nO+ 3nNO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,225 mol,

=>mFe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam


Câu 17. Khi hoà tan cùng một lượng kim loại M vào hỗn hợp HNO3 loãng với vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được khí NO cùng H2 có thể tích đều nhau (đo ở thuộc điều kiện). Hiểu được muối nitrat nhận được có khối lượng bằng 159,21% cân nặng muối sunfat. Vậy M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.


Đáp án C

M + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

a → a → na

2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nên tỉ trọng thể tích bởi tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn với n = với R = 56 (Fe).


………………………..

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo một vài tài liệu sau:


THPT Sóc Trăng đang gửi tới bạn Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu chỉ dẫn với ước muốn giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản bội ứng khi đến Fe tính năng H2SO4 đặc nóng tự đó có thể nhận biết hiện tượng kỳ lạ sau phản nghịch ứng. Tương tự như khái quát tháo lại tính chất Hóa học của Fe, tính chất hóa học tập H2SO4 trải qua có những bài tập minh họa.

Chúc chúng ta học tập tốt.

Xem thêm: Quả Vú Sữa Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Quả Vú Sữa Trong Tiếng Anh Là GìĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản bội ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết gần đây


*

Thuyết minh tòa tháp Hoàng Lê độc nhất thống chí


8 giờ đồng hồ trước
*

Nghị luận buôn bản hội 200 chữ về chỗ dựa của mỗi con người trong cuộc đời


18 tiếng trước
*

Cảm thừa nhận khổ thơ thiết bị 7 trong bài bác Việt Bắc


19 giờ đồng hồ trước
*

Nghị luận thôn hội 200 chữ về câu nói: đại bại là bà mẹ của thành công


19 tiếng trước
*

Phân tích khổ thơ đầu trong bài thơ Đây làng mạc Vĩ Dạ của hàn quốc Mặc Tử


20 giờ đồng hồ trước
*

Mở bài và kết bài xích Tràng Giang của Huy Cận


2 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu đề cập về một trong những buổi đi chơi cùng người thân (hoặc thầy cô, chúng ta bè)


3 ngày trước
*

Viết 4 – 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em khi năm học chuẩn bị kết thúc


3 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình coi sóc này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.214)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!