Giới thiệu khái niệm

Phản ứng este hóa là phản nghịch ứng thân axit cacboxylic và ancol trong đk nhiệt độ, bao gồm H2SO4 đặc làm xúc tác. Đặc điểm của làm phản ứng este là làm phản ứng thuận nghịch, năng suất phản ứng H 2SO4 đặc làm xúc tác.

Bạn đang xem: Este hóa

Phương trình bội phản ứng tổng quát: RCOOH + R"OH⇌H2SO4, toRCOOR" + H2O

Cơ chế phản nghịch ứng:

*

Cơ chế phản nghịch ứng este hóa theo Fiso là proton hóa và các loại proton cùng với quy trình cộng cùng tách. Đầu tiên team cacbonyl của axit cacboxylic bị proton hóa vày xúc tác axit. Sau đó, ancol tấn công nucleophin yếu vào cacbon - cacbonyl.

Từ nồng độ chất phản ứng cùng sơ đồ rất có thể dùng để khẳng định hằng số thăng bằng K, ta có

K = ./.

Hằng số cân đối của phản ứng este hóa theo Fiso là nhỏ hơn 4.

Thí dụ, trường hợp K =4 và tỉ lệ về số mol của ancol với axit cacboxylic là 1:1 thì thành phầm este thu được cao nhất là 67%.

Nồng độ những chất tại thời điểm thăng bằng khi tỉ trọng về số mol của những chất bội nghịch ứng là 1:1 với K =4 là:

= 0,67 mol/l; = 0,67 mol/l; = 0,33 mol/l; = 0,33 mol/l

2. Đặc điểm của phản bội ứng este hóa

Phản ứng este hóa tất cả 2 đặc điểm:

- Đặc điểm thứ nhất là bội phản ứng cần có xúc tác, ánh sáng và xẩy ra chậm theo cả nhị hướng

Thí dụ: CH3COOH + CH3CH2OH⇌ CH3COOCH2CH3 + H2O

Khi không tồn tại xúc tác, với tỉ lệ thành phần tương đương của các chất phản bội ứng, ví như ở ánh sáng phòng thì cần mất 16 năm mới đạt trạng thái cân nặng bằng; trường hợp ở 100oC phải bắt buộc 32 giời mới đạt ngưỡng 50%; trường hợp ở 150oC phải cần 24 tiếng mới đạt hiệu suất 50%.

Phản ứng được xúc tiến cấp tốc nhờ chất xúc tác là ion H+ của axit H2SO4 tuyệt HCl khan. Với bội nghịch ứng trên, dùng xúc tác là H2SO4 đặc, làm việc 140oC thì cần 6 tiếng cho năng suất 67% đối với lý thuyết. Lượng xúc tác H2SO4 yêu cầu từ 5-10% so với lượng ancol.

- Đặc điểm thiết bị hai là bội phản ứng thuận nghịch.

Chiều thuận là phản bội ứng este hóa, đề nghị xúc tác là ion H+. Chiều nghịch là phản nghịch ứng thủy phân, yêu cầu xúc tác là axit hoặc bazo. Nếu cần sử dụng xúc tác là bazo kiềm như NaOH, KOH thì gọi là bội phản ứng xà phòng hóa với phản ứng xảy ra một chiều.

Phản ứng este hóa cho 1 hỗn hợp cân bằng giữa những chất bội phản ưng và các sản phẩm phản ứng.

Muốn vận động và di chuyển cân bằng, fan ta có tương đối nhiều cách. Thí dụ, muốn di chuyển cân bởi theo chiều thuận, bắt buộc phải:

- Tăng nồng độ các chất làm phản ứng (ancol hoặc axit, thường xuyên thì tăng độ đậm đặc ancol).

- tách bóc lấy một sản phẩm ra khỏi tất cả hổn hợp phản ứng bằng cách chưng cất tuy vậy song với việc tiến hành phản ứng.

Đối với chiều nghịch: muốn cho phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, yêu cầu dùng hỗn hợp NaOH hoặc KOH sẽ cho phản ứng xảy ra một chiều. Hoàn toàn có thể so sánh làm phản ứng este hóa cùng phản ứng trung hòa. Nhị phản ứng này đa số giống nhau là thành phầm có tạo thành nước, tuy vậy sự tách nước lại không giống nhau.

Xem thêm: Discover Cassie Trinh Vo 'S Popular Videos, Trinh Vo Official

*

Người ta đã sử dụng nguyên tử lưu lại (đồng vị O18) để khảo sát phản ứng este hóa và minh chứng được rằng oxi nặng ở trong cấu tạo của este, còn H2O thì ko có.

*

Trong phản ứng este hóa, kĩ năng phản ứng của ancol và axit cacboxylic cũng đổi khác theo thứ tự sau: