Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Endorse là gì

*
*
*

endorse
*

endorse /in"dɔ:s/ (indorse) /in"dɔ:s/ ngoại cồn từ xác thực đằng sau (séc...); viết đằng sau, ghi ẩn dưới (một văn kiện) xác nhận; đồng tình (lời nói, ý kiến...); (thông tục) xác nhận quality được lăng xê (của món hàng...)to endorse over chuyển nhượng (hối phiếu...)an endorsed licence bằng lái xe xe bị ghi (vì vi phạm luật lệ); môn bài xích bị ghi
bảo lãnhbối thựendorse a bill: bối thự một phiếu khoánendorse in blank: bối thự chừa trốngendorse in blank: bối thự không ghi tênchuẩn nhậnchuẩn yđồng ýđồng ý, chấp nhậnký hậuendorse a bill (to...): ký hậu một phiếu khoánendorse in blank (to...): ký kết hậu ko ghi tênendorse in blank (to...): ký hậu chừa trốngký hậu (hối phiếu đưa ra phiếu)ký hậu (hối phiếu, bỏ ra phiếu)phê chuẩn

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Endorse: (1) ký kết tên vào tài liệu pháp lý. (2) ký tên vào tài liệu được cho phép chuyển nhượng hợp pháp. (3) Chấp thuận. (4) Văn kiện thêm km nhằm hiệu đính/sửa thay đổi hay bổ sung cho tài liệu.


*

*

*

endorse

Từ điển Collocation

endorse verb

ADV. enthusiastically, firmly, heartily, strongly, warmly, wholeheartedly | entirely, fully | overwhelmingly, unanimously | broadly The government has broadly endorsed a research paper proposing new educational targets for 14-year-olds. | explicitly, implicitly The plan does not explicitly endorse the private ownership of land. | formally, officially | publicly | effectively

VERB + ENDORSE fail to, refuse to

Từ điển WordNet
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Jam " Là Gì? Nghĩa Của Từ Jam Trong Tiếng Việt Jam Nghĩa Là Gì

Bloomberg Financial Glossary

Transferring asset ownership by signing the back of the asset"s certificate.

English Synonym and Antonym Dictionary

endorses|endorsed|endorsingsyn.: O.K. Accept approve certify confirm pass ratify sign support validate