Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Edit là j

*
*
*

edit
*

edit /"edit/ ngoại cồn từ thu nhập cá nhân và diễn giải lựa chọn lọc, cắt xén, thêm giảm (tin của phóng viên báo chí báo gởi về) nội hễ từ cai quản bút (ở một tờ báo...)
chỉnh lýhiệu chỉnhGiải thích VN: Để thay thế sửa chữa lỗi hoặc thay đổi một file sản phẩm công nghệ tính, một bộ dữ liệu địa lý, hoặc một tệp tin dạng bảng chứa tài liệu thuộc tính.edit list: danh sách hiệu chỉnhedit tape: băng hiệu chỉnhmemory edit: sự hiệu chỉnh cỗ nhớsoạn thảoadd-on edit: sự biên soạn thảo xẻ sungbasic edit: soạn thảo căn bảnbasic edit: soạn thảo cơ bảnedit check: sự kiểm tra soạn thảoedit code: mã soạn thảoedit controller: bộ điều khiển và tinh chỉnh soạn thảoedit decision menu (EDL): danh sách quyết định soạn thảoedit description: sự trình bày soạn thảoedit display: sự hiển thị soạn thảoedit display: screen soạn thảoedit instruction: lệnh soạn thảoedit key: phím soạn thảo văn bảnedit keys: những phím biên soạn thảoedit list: danh sách soạn thảoedit list: danh mục soạn thảoedit mode: chính sách soạn thảoedit pulse: xung soạn thảoedit test: đánh giá soạn thảoedit window: quy mô soạn thảoedit window: cửa sổ soạn thảoedit word: từ soạn thảoedit word: từ cần sử dụng soạn thảolinkage edit: biên soạn thảo liên kếtlogical edit: soạn thảo logicoff-line edit: biên soạn thảo nước ngoài tuyếnonline edit: biên soạn thảo trực tuyếnpalette edit: soạn thảo bảng màusoft edit: biên soạn thảo mềmuser defined edit code: mã biên soạn thảo của bạn dùngLĩnh vực: toán & tinbiên tậpedit mode: chế độ biên tậpedit word: từ biên tậpinsert edit: biên tập chèn hìnhmemory edit: sự biên tập bộ nhớedit (vs)soạn thảoedit a programthảo một chương trìnhedit codemã sửaedit colorsthảo màuedit descriptionmô tả sửaedit menuthực thảo đơnedit pulsexung mạchedit seriesthảo loạt
*

*

*

v.

supervise the publication of

The same family has been editing the influential newspaper for almost 100 years
Xem thêm: Looking Forward To Hearing From You: 6 Alternatives To This Common Sign

Microsoft Computer Dictionary

n. A change made lớn a file or a document.vb. 1. To make a change khổng lồ an existing tệp tin or document. Changes khổng lồ the existing document are saved in memory or in a temporary tệp tin but are not added to lớn the document until the program is instructed to save them. Editing programs typically provide safeguards against inadvertent changes, such as by requesting confirmation before saving under an existing filename, by allowing the user to lớn assign a password to lớn a file, or by giving the option of setting the tệp tin to read-only status. 2. To lớn run software that makes extensive, predictable changes lớn a file automatically, such as a linker or a filter for graphics.

English Synonym & Antonym Dictionary

edits|edited|editingsyn.: amend kiểm tra correct revise rewrite