... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc ĐƠN XIN XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ Kính gởi : - Phòng tổ chức triển khai Cán cỗ Sở GD và ĐT Lâm Đồng - bgh – Hội ... Và ở trong nhà nước. Trong khi chờ đợi sự xem xét của các cấp lãnh đạo, tôi xin chân thành cảm ơn. Đơn Dương, ngày 28 mon 11 năm 2010 Ý kiến của BGH người làm 1-1 trằn Nguyễn Linh Giang ... Phân công. Vậy tôi có tác dụng đối chọi này kính hy vọng phòng tổ chức Cán bộ Sở Giáo GD và ĐT Lâm Đồng, ban giám hiệu – Hội đồng sư phạm Trường thpt Pró – Đơn Dương xét duyệt mang đến tôi hết thời gian thử việc...

Bạn đang xem: Đơn xin hết tập sự


*

... Thời hạn tập sự – thử việc là ……. Tháng. Vậy tôi làm đối chọi này đề nghò bên trường và cơ sở Phòng giáo dục đào tạo xét không còn thời gian tập sự – thử việc cho tôi . Lúc được thừa nhận hết tập sự Tôi hẹn ... -------oOo----- BẢN TỰ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI TẬP SỰ – THỬ VIỆC Họ cùng tên fan tập sự – thử việc :.......................................................................... Đơn vò công tác: ....................................................................................................... ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – tự do – niềm hạnh phúc ________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ - THỬ VIỆC Kính gửi: - Phòng giáo dục đào tạo Đam Rông - ngôi trường Trung học cửa hàng Đạ m’Rông...
*

... Thời gian tập sự – thử việc là ……. Tháng. Vậy tôi làm cho 1-1 này đề nghò bên trường và cơ quan Phòng giáo dục xét không còn thời gian tập sự – thử việc cho tôi . Lúc được thừa nhận hết tập sự Tôi hứa hẹn ... -------oOo----- BẢN TỰ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI TẬP SỰ – THỬ VIỆC Họ và tên người tập sự – thử việc :.......................................................................... Đơn vò công tác: ....................................................................................................... ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do – hạnh phúc ________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ - THỬ VIỆC Kính gửi: - Phòng giáo dục đào tạo Đam Rông - trường Trung học cửa hàng Đạ m’Rông...
*

... Sở GD với ĐT hiện thời tôi đang công tác làm việc tại trường trung học phổ thông …………….. Qua thời hạn tập sự, tôi xin tự dấn xét hiệu quả tập sự như sau: I. ƯU ĐIỂM: 1.Về phẩm chất đạo đức : …………………………………………………………………………………… ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập- tự do- hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ Kính gửi: Ông người đứng đầu sở giáo dục – Đào sinh sản Tỉnh ……. Kính qua: Bà Hiệu trưởng ngôi trường ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 2. Về năng lực, chuyên môn và kết quả làm việc trong thời hạn tập sự: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
*

... …………………………………………………………………………………………….. 2. Xét hết tập sự Đ/c ……………………………. * Thâ ̀ y gia ́ o ………………………… đọc bản tự tiến công giá, nhận xét phiên bản thân trong thời hạn tập sự. * Đánh giá bán giờ dạy của đ/c ……………………………….. ... Nhiệm vụ sư phạm, đạo đức lối sinh sống của giáo viên …………………….. Tổ đề nghị hội đồng xét không còn tập sự bên trường xem xét công nhận đ/c …………………………. được vào biên chế chủ yếu thức. Cuô ̣ c ho ̣ p chấm dứt ... Thành phần: Hiệu trưởng: ……………………….. Tổ Trưởng: ……………………….. Các thành viên trong tổ Nội dung: Xét không còn tập sự mang lại đồng chí………………………….. 1. Ý kiến tiến công giá, góp sức ý của cô gia ́ o hiệu trưởng, ………………………………………………………………………………………...
*

... .................................................................................... Đọc đối chọi của giáo viên ý kiến đề xuất xét hết tập sự .Đơn nêu rõ: Họ với tên ngời kiến nghị xét hết tập sự .. Ngày sinh .. Chuyên môn đào tạo . Mon năm vào ngành .. Nhiệm vụ đợc giao Đơn vị công ... .................................................................................... Đọc 1-1 của giáo viên đề nghị xét hết tập sự .Đơn nêu rõ: Họ với tên ngời ý kiến đề xuất xét không còn tập sự .. Ngày sinh .. Chuyên môn đào tạo ra . Mon năm vào ngành .. Trách nhiệm đợc giao Đơn vị công ... Hội công ty nghĩa vn Độc lập- từ do- hạnh phúc 1-1 xin xét không còn tập sự Kính gửi: Hội đồng s phạm trờng Tiểu học tập Tuân thiết yếu Hội đồng xét hết tập sự phòng GD&ĐT Vĩnh Tờng thương hiệu tôi là .... Ngày...
... Hội Đồng Hội đông xét chăm chút đã nghiêm túc làm việc và thống nhất các Ông bà mang tên sau phía trên đủ điều kiện xét không còn tập sự ngạch công chức: 1) Bà : Phạm Thị Việt Anh : hết tập sự Vậy trờng thcs Thanh ... Nhà nghĩa nước ta Độc lập trường đoản cú do niềm hạnh phúc Thanh Uyên, ngày thứ 6 tháng 11 năm 2009 Biên phiên bản xét không còn TậP Sự 6 tháng thời điểm cuối năm 2009 Kính Gửi: PGD huyện Tam Nông chống Nội vụ thị xã Tam Nông -Căn cứ ... Thờng xuyên và chuyển ngạch công chức của PGD Tam Nông .Trờng trung học cơ sở Thanh Uyên đã thành lập Hội đồng xét chuyên chú nâng lơng và chuyển ngạch công chức đến cán cỗ giáo viên và nhân viên nhà trờng bao gồm những...

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Tính Đúng Đắn Của Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên, Văn Nghị Luận Lớp 7: Chứng Minh Có Chí Thì Nên


... Thời gian tập sự – thử việc là ……. Tháng. Vậy tôi làm cho đối kháng này đề nghò đơn vị trường và phòng ban Phòng giáo dục và đào tạo xét hết thờigian tập sự – thử việc cho tôi . Khi được công nhận không còn tập sự, Tôi hứa ... NHẬN XÉTCỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỬ VIỆCHọ và tên bạn hướng dẫn tập sự – thử việc: Đơn vò công tác: Họ cùng tên bạn được lý giải tập sự – thử câu hỏi : Đơn vò công tác: NỘI DUNG NHẬN XÉT1/ ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc________________________ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ - THỬ VIỆCKính gửi: - Phòng giáo dục và Đào tao Đam Rông- trường Trung học...