1. Phương trình dao động: - Định nghĩa: dđđh là một trong dđ được mô tả bằng 1 định nguyên tắc dạng cos (hoặc sin), trong đó A, ω, φ là đông đảo hằng số- Chu kì: $T = frac1f = frac2pi omega = fractn$ (trong đó n là số xấp xỉ vật triển khai trong thời hạn t)Chu kì T: Là khoảng thời hạn để vật triển khai được 1 dđ toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).Tần số f: Là số dđ toàn phần tiến hành được trong 1 giây. Đơn vị là Héc (Hz).- Tần số góc: ω = 2πf = $frac2pi T$- Phương trình dao động: x = Acos(ωt + φ)x : Li độ dđ, là khoảng cách từ VTCB mang đến vị trí của đồ tại thời điểm t đang xét (cm)A: Biên độ dđ, là li độ cực to (cm). Đặc trưng đến độ mạnh mẽ yếu của dđđh. Biên độ càng lớn năng lượng dđ càng lớn. Năng lượng của đồ dđđh tỉ lệ thành phần với bình phương của biên độ.ω: Tần số góc của dđ (rad/s). Đặc trưng cho việc biến thiên nhanh chậm của những trạng thái của dđđh. Tần số góc của dđ càng béo thì những trạng thái của dđ biến hóa càng nhanh.φ: Pha lúc đầu của dđ (rad). Để xác định trạng thái ban sơ của dđ, là đại lượng quan trọng khi tổng thích hợp dđ.(ωt + φ): trộn của dđ tại thời gian t đã xétLưu ý : Trong quy trình vật dđ thì li độ biến đổi thiên điều hòa theo hàm số cos (x chuyển đổi theo thời gian t), nhưng những đại lượng A, ωt, φ là đa số hằng số. Riêng rẽ A, ω là đều hằng số dương.

Bạn đang xem: Đơn vị omega

2. Gia tốc tức thời: v = x = -ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ +π/2)$overrightarrow v $ luôn luôn cùng chiều cùng với chiều hoạt động (vật hoạt động theo chiều dương thì v>0, theo hướng âm thì v 3. Tốc độ tức thời: a = v = x = -ω$^2$Acos(ωt + φ) = ω$^2$Acos(ωt + φ + π) = -ω$^2$x ;$overrightarrow a $ luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng
*

4. Vật tại phần đặc biệta) Vị trí cân bằng:
li độ dao động: x = 0;vận tốc |v| = ωA;Gia tốc: a = 0 b) địa chỉ Biên:Li độ x = ± A;Vận tốc v = 0;Gia tốc a = ω$^2$A5. Hệ thức độc lập:$A^2 = x^2 + (fracvomega )^2 = left( fracaomega ^2 ight)^2 + left( fracvomega ight)^2$ ;a = - ω$^2$x .6. Năng lượngCơ năng: $ mW = mW_ mđ + mW_t = frac12mv^2 + frac12kx^2 = frac12mv_max ^2frac12momega ^2A^2 = frac12kA^2 = mathop m co olimits nst$ Động năng $ mW_ mđ = frac12mv^2 = frac12momega ^2A^2 msi mn^2(omega t + varphi ) = mWsi mn^2(omega t + varphi )$| cố kỉnh năng $ mW_t = frac12momega ^2x^2 = frac12momega ^2A^2cos^2(omega t + varphi ) = mWcomathop m s olimits ^2(omega t + varphi )$7. Chú ý: khi vật giao động điều hoà gồm tần số góc là ω, tần số f, chu kỳ T. Thì:Vận tốc biến chuyển thiên ổn định cùng ω, f với T mà lại sớm (nhanh) pha hơn li độ 1 góc π/2.Gia tốc đổi mới thiên điều hòa cùng ω, f cùng T tuy nhiên ngược pha với li độ, sớm pha hơn gia tốc góc π/2.Động năng và thay năng biến đổi thiên cùng với tần số góc 2ω, tần số 2f, chu kỳ luân hồi T/2.Công thức đổi sin thành cos với ngược lại: + Đổi thành cos: -cosα = cos(α + π); ± sinα = cos(α π/2) + Đổi thành sin: ± cosα = sin(α ± π/2); -sinα = sin(α + π)v = -ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π/2)a = -ω2Acos(ωt + φ) = ω2Acos(ωt + φ + π)8. Chiều dài quỹ đạo: s = 2A9. Quãng đường trong trường hợp quánh biệtQuãng đường đi trong một chu kỳ luôn luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn luôn là 2AQuãng lối đi trong l/4 chu kỳ khi trang bị đi trường đoản cú VTCB mang lại vị trí biên hoặc trái lại là A.10. Các bước lập phương trình xê dịch dao rượu cồn điều hoà: x = Acos(ωt + φ)- tra cứu A : Từ vị trí cân đối kéo thiết bị 1 đoạn x0 rồi buông tay cho giao động thì A = x$_0$Từ phương trình: $A^2 = x^2 + left( fracvomega ight)^2 = x^2 + fracmv^2k$A = s/2 cùng với s là chiều lâu năm quĩ đạo vận động của vậtTừ công thức: $v_max = omega A o A = fracv_max omega $ hoặc $A = fracs_max - s_min 2$- kiếm tìm ω: $omega = 2pi f = frac2pi T = sqrt frackm = sqrt fracgDelta ell $- tra cứu φ: tùy theo đầu bài. Chọn t = 0 là lúc vật bao gồm li độ x = < > , vận tốc v = < >$left{ eginarraylx = Acos varphi \v = - Aomega sin varphiendarray ight. o varphi = m<>$Lưu ý: + Vật vận động theo chiều dương thì v > 0, ngược lại v 11. Khoảng thời hạn ngắn nhất nhằm vật đi từ bỏ vị trí tất cả li độ x$_1$ mang lại x$_2$Sử dụng mối tương tác giữa dao động điều hoà và gửi đường tròn đều.Dựa vào phương pháp của cđ tròn đều: $Delta varphi = omega .Delta t o Delta t = fracDelta varphi omega = fracDelta varphi 2pi .T$Chú ý: Δφ là góc quét được của bk nối đồ vật cđ trong khoảng tgian Δt và vị đó ta phải xác minh tọa độ đầu x$_1$ tương ứng góc φ1 và tọaa độ cuối x$_2$ tương ứng góc φ$_2$.12. Quãng con đường vật đi được từ thời điểm t$_1$ cho t$_2$. Số lần vật giao động được trong khoảng thời hạn t: $n_0 = fractT = ...$ t = t$_2$ t$_1$ = nT + Δt (n N; 0 Δt Quãng lối đi được trong thời gian nT là S$_1$ = 4nA, trong thời hạn Δt là S$_2$.Quãng đường tổng số là S = S$_1$ + S$_2$- lưu lại ý: Nếu Δt = T/2 thì S$_2$ = 2ATính S$_2$ bằng phương pháp định địa điểm x$_1$, x$_2$ với chiều chuyển động của đồ gia dụng trên trục OxTrong một trong những trường hợp hoàn toàn có thể giải bài xích toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa xê dịch điều hoà và vận động tròn rất nhiều sẽ đơn giản hơn.Tốc độ mức độ vừa phải của đồ đi từ thời khắc t$_1$ mang lại t$_2$: $v_tb = fracSt_2 - t_1$ với S là quãng con đường tính như trên.13. Việc tính quãng đường lớn số 1 và nhỏ nhất trang bị đi được vào khoảng thời gian 0 đồ dùng có gia tốc lớn nhất lúc qua vị trí cân nặng bằng, bé dại nhất lúc qua vị trí biên đề xuất trong cùng một khoảng thời hạn quãng đường đi được càng bự khi thứ ở càng ngay gần vị trí cân bằng và càng nhỏ tuổi khi càng gần địa điểm biên.Sử dụng mối liên hệ giữa xấp xỉ điều hoà và chuyển động tròn đều. Góc quét Δφ = ωΔt.Quãng đường lớn nhất lúc vật đi từ bỏ M$_1$ đến M$_2$ đối xứng qua trục sin (hình 1) $S_ mmax = 2 mAsin fracDelta varphi 2$Quãng đường bé dại nhất khi đồ vật đi từ M$_1$ đến M$_2$ đối xứng qua trục cos (hình 2) $S_min = 2A(1 - c mosfracDelta varphi 2)$- lưu lại ý: trong trường vừa lòng Δt > T/2 Tách $Delta t = nfracT2 + Delta t"$ trong số ấy $n in N^*;0 Trong thời hạn $nfracT2$ quãng đường luôn luôn là 2nATrong thời gian Δt thì quãng đường béo nhất, nhỏ tuổi nhất tính như trên.Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời hạn Δt: $v_tb,m max = fracS_ mmaxDelta t$ và $v_tb,min = fracS_minDelta t$ với S$_max$; S$_min$ tính như trên.14. Việc xđ li độ, tốc độ dao đụng sau (trước) thời điểm t một khoảng chừng ΔtXác định góc quét $Delta phi$ trong khoảng thời gian Δt: $Delta phi = omega .Delta t$Từ vị trí ban sơ (OM$_1$) quét nửa đường kính một góc lùi (tiến) một góc $Delta phi$, trường đoản cú đó xác minh M$_2$ rồi chiếu lên Ox xác định x.Cách khác: áp dụng công thức lượng giác: cos(α + π) = - cosα; cos(α + π/2) = -sinα; $sin alpha = pm sqrt 1 - cos^2alpha ;,,$ ; cos(a + b) = Cosa.Cosb Sina.Sinb nhằm giải.15. Bài toán xđ thời gian vật đi qua vị trí x sẽ biết (hoặc v, a, W$_t$, W$_đ$, F) lần đồ vật nXác định M0 dựa vào pha ban đầuXác định M nhờ vào x (hoặc v, a, W$_t$, W$_đ$, F)Áp dụng bí quyết $t = fracDelta phi omega $ (với $phi = ,M_0OM$)Lưu ý: Đề ra thường mang lại giá trị n nhỏ, còn nếu như n bự thì search quy phương tiện để suy ra nghiệm thứ n.

Xem thêm: 3+ Cách Tạo Tài Khoản Google Không Cần Số Điện Thoại, Tạo Tài Khoản Google

16. Dao động có phương trình đặc biệt:Phương trình: x = a ± Acos(ωt + φ) với a = const Biên độ là A, tần số góc là ω, pha thuở đầu φx là toạ độ, x$_0$ = Acos(ωt + φ) là li độ. Tọa độ vị trí cân bằng x = a, tọa độ địa chỉ biên x = a ± AVận tốc v = x = x$_0$, vận tốc a = v = x = x0 Hệ thức độc lập: a = -ω2x0; $A^2 = x_0^2 + (fracvomega )^2$Phương trình: x = a ± Acos$^2$(ωt + φ) (ta hạ bậc)Biên độ A/2; tần số góc 2ω, pha ban sơ 2φ.