nasaconstellation.com xin được gửi đến bạn hiểu mẫu solo xin nhập học lớp 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Công tác làm việc tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 với lớp 6 được tiến hành bằng cách tiến hành xét tuyển theo đường tuyển sinh do ubnd quận, huyện, thị xã quy định. Câu hỏi tuyển sinh đảm bảo 100% trẻ đều có chỗ học tập trên địa bàn, không tổ chức triển khai thi tuyển sinh vào lớp 1 với lớp 6. Để gia nhập tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần phải có đơn xin nhập học tập lớp 6, nasaconstellation.com xin gửi đến bạn phát âm mẫu đối kháng xin nhập học tập lớp 6 mới nhất, mời chúng ta cùng xem và thiết lập về trên đây.

Bạn đang xem: Đơn tuyển sinh lớp 6


Mẫu đối kháng xin vào học lớp 6


1. Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2021-2022


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO..................TRƯỜNG THCS..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – thoải mái – Hạnh Phúc----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: bgh trường thcs .......

Em thương hiệu là: ...........................Nam, Nữ:..........

Sinh ngày: ...../......./.....Tại (quận, TP) ..........Dân tộc:..................

Hiện trú tại số: .........Đường: .........Phường: ........Quận: ...........

Hộ khẩu thường xuyên trú: ............Điện thoại:.......

Họ và tên cha: ..............................................

Nghề nghiệp: ........................Điện thoại….…

Họ cùng tên mẹ: ...............................................

Nghề nghiệp: .........................Điện thoại……

Đã học lớp 5 trên trường tiểu học tập ………….....… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc lịch trình tiếng Anh nghỉ ngơi tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông

Ở trường: □Ở trung tâm: □

Các thành tích có được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Em làm đối kháng này xin được nhập học tập lớp 6 tại trường THCS......................

Khi được vào học em hẹn sẽ triển khai đúng nội qui đơn vị trường.

Ngày ..... Mon ... Năm 20…...

Chữ cam kết Cha, người mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký kết tên

Họ và tên .........................


2. Đơn xin nhập học lớp 6 số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6

NĂM HỌC...........

Kính gửi: Hội đồng tuyển chọn sinh trường THCS .......................................... …………..

Họ và tên học sinh: ....................................................... Nam (Nữ): .....................................

Sinh ngày: .......... Tháng: .......... Năm: ................ ; vị trí sinh: ...............................................

Họ thương hiệu cha: ...................... .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ...................................

Họ thương hiệu mẹ: .................... ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: .....................................

Địa chỉ hay trú: số nhà: ................ ; tổ:............. ; quần thể (ấp):....................................

phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ......................

Địa chỉ trợ thời trú: số nhà: ...................... ; tổ: ............. ; khu vực (ấp) ......................................

phường (xã)…………………; tp (huyện, thị):…………………..;tỉnh:.......................

Số smartphone liên lạc:................................................................................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học .............tại trường:......................................

Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: ................................................................

năm học ....................

Khi được vào học em hẹn sẽ triển khai đúng nội quy đơn vị trường./.

XÁC NHẬN CỦA PHHS

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

........., ngày …… mon …… năm 2019

(Học sinhký tên với ghi rõ họ tên)


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG trung học cơ sở - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – tự do thoải mái – Hạnh Phúc----------------------------

Số đơn:....................

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: bgh trường TRUNG HỌC THCS-THPT......................

Em thương hiệu là: ....................................................Nam, Nữ:...............................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................Dân tộc:...................

Hiện trú tại số: ...............Đường: ...................Phường: ..................Quận: ..................

Hộ khẩu thường xuyên trú: ..........................................................Điện thoại: .........................

Họ với tên cha: ............................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................Điện thoại………................…………….......

Họ với tên mẹ: .............................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................Điện thoại…….................…….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………...… Quận/Huyện:………….....…. TP: ……........

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm soát sổ cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh sinh hoạt tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông
Ở trường:Ở trung tâm:

Các thành tích có được học tập, văn nghệ, thể thao…..............................(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC trung học cơ sở - THPT................

Khi được vào học tập em hẹn sẽ tiến hành đúng nội quy công ty trường.

Ngày ..... Mon ...... Năm 20…...

Chữ ký Cha, bà bầu (Người đỡ đầu)

Họ với tên ................................

Học sinh ký tên

Họ với tên .........................


4. Hồ sơ nhập học vào lớp 6 tất cả những gì?

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), vào đó, trình bày không hề thiếu những tin tức về học sinh xin dự tuyển. Những bậc bố mẹ và những em học sinh có thể tải chủng loại trên về nhằm điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con trẻ mình.

Ngoài ra, chúng ta phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học tập lớp 6 cho con trẻ của mình mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đối chọi xin vào học tập lớp 6 mà chúng ta cũng có thể lựa chọn.

- phiên bản chính học bạ đái học có xác thực đã dứt chương trình tiểu học tập hoặc có bằng xuất sắc nghiệp tiểu học. Kề bên đó, trường hợp học sinh bị mất học tập bạ, chủ tịch Sở GD&ĐT đã xem xét, giải quyết từng trường hợp cố thể.

- phiên bản sao giấy khai sinh đúng theo lệ.

Xem thêm: So Sánh Chữ Ký Của Donald Trump, Bí Ẩn Chữ Ký Nhằng Nhịt Của Donald Trump

Mời bạn đọc cùng xem thêm tại mục giáo dục đào tạo và giảng dạy trong mục biểu mẫu mã nhé.