nasaconstellation.com xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 để bạn đọc cùng tham khảo. Công tác tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Việc tuyển sinh bảo đảm 100% trẻ đều có chỗ học trên địa bàn, không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6. Để tham gia tuyển sinh vào lớp 6, phụ huynh cần có đơn xin nhập học lớp 6, nasaconstellation.com xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhập học lớp 6 mới nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Bạn đang xem: Đơn tuyển sinh lớp 6


Mẫu đơn xin vào học lớp 6


1. Đơn xin nhập học lớp 6 năm học 2021-2022


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO..................TRƯỜNG THCS..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS .......

Em tên là: ...........................Nam, Nữ:..........

Sinh ngày: ...../......./.....Tại (quận, TP) ..........Dân tộc:..................

Hiện ngụ tại số: .........Đường: .........Phường: ........Quận: ...........

Hộ khẩu thường trú: ............Điện thoại:.......

Họ và tên cha: ..............................................

Nghề nghiệp: ........................Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ...............................................

Nghề nghiệp: .........................Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ………….....… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông

Ở trường: □Ở trung tâm: □

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS......................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................


2. Đơn xin nhập học lớp 6 số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6

NĂM HỌC...........

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS .......................................... …………..

Họ và tên học sinh: ....................................................... Nam (Nữ): .....................................

Sinh ngày: .......... tháng: .......... năm: ................ ; Nơi sinh: ...............................................

Họ tên cha: ...................... .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ...................................

Họ tên mẹ: .................... ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: .....................................

Địa chỉ thường trú: số nhà: ................ ; tổ:............. ; Khu (ấp):....................................

phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ......................

Địa chỉ tạm trú: số nhà: ...................... ; tổ: ............. ; Khu (ấp) ......................................

phường (xã)…………………; thành phố (huyện, thị):…………………..;tỉnh:.......................

Số điện thoại liên lạc:................................................................................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học .............tại trường:......................................

Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: ................................................................

năm học ....................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

XÁC NHẬN CỦA PHHS

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

........., ngày …… tháng …… năm 2019

(Học sinhký tên và ghi rõ họ tên)


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc----------------------------

Số đơn:....................

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6

NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT......................

Em tên là: ....................................................Nam, Nữ:...............................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................Dân tộc:...................

Hiện ngụ tại số: ...............Đường: ...................Phường: ..................Quận: ..................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................Điện thoại: .........................

Họ và tên cha: ............................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................Điện thoại………................…………….......

Họ và tên mẹ: .............................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................Điện thoại…….................…….

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học …………...… Quận/Huyện:………….....…. TP: ……........

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông
Ở trường:Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..............................(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS - THPT................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Ngày ..... tháng ...... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................


4. Hồ sơ nhập học vào lớp 6 gồm những gì?

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), trong đó, trình bày đầy đủ những thông tin về học sinh xin dự tuyển. Các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải mẫu trên về để điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con em mình.

Ngoài ra, các bạn phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đơn xin vào học lớp 6 mà bạn có thể lựa chọn.

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Bên cạnh đó, trường hợp học sinh bị mất học bạ, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Xem thêm: So Sánh Chữ Ký Của Donald Trump, Bí Ẩn Chữ Ký Nhằng Nhịt Của Donald Trump

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.