Các em đang được tìm hiểu về đối xứng trục trong nội dung bài viết này. Phần 1 là phần lý thuyết, bao hàm định nghĩa về đối xứng trục, các loại hình có trục đối xứng. Phần 2 là phần bài bác tập kèm trả lời giải chi tiết để những em ôn tập với củng gắng kiến thức


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐỐI XỨNG TRỤC

A. LÝ THUYẾT

A. Lý thuyết

1. Hai điểm đối xứng nhau qua 1 đường thẳng

Định nghĩa: Hai điểm đối xứng nhau qua mặt đường thẳng d nếu như d là mặt đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Bạn đang xem: Đối xứng trục

*

Nếu điểm M∈d">M∈d thì điểm đối xứng với M qua d cũng đó là điểm M.

2. Nhì hình đối xứng cùng với nhau sang một đường thẳng

Định nghĩa: Hai hình điện thoại tư vấn là đối xứng với nhau qua mặt đường thẳng d ví như mỗi điểm trực thuộc hình này đối xứng với 1 điểm thuộc hình cơ qua con đường thẳng d với ngược lại.

Hình đối xứng sang 1 đường thẳng d của:

– Một con đường thẳng là một đường thẳng.

– một quãng thẳng là một trong những đoạn thẳng.

– Một góc là 1 trong những góc bằng nó.

– Một tam giác là 1 tam giác bằng nó.

– Một đường tròn là một đường tròn có nửa đường kính bằng nửa đường kính đường tròn vẫn cho.

3. Hình có trục đối xứng

Đường trực tiếp d hotline là trục đối xứng của hình H ví như điểm đối xứng với từng điểm ở trong hình H qua đường thẳng d cũng ở trong hình H.

Một số hình gồm trục đối xứng quen thuộc:

– một đoạn thẳng bao gồm trục đối xứng là đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

– Một góc có trục đối xứng là tia phân giác của góc.

– hai tuyến đường thẳng giao nhau có trục đối xứng là hai tuyến phố thẳng chứa các phân giác của các góc do hai tuyến phố thẳng tạo ra nên; hai trục đối xứng này vuông góc cùng với nhau.

– Tam giác cân bao gồm một trục đối xứng là con đường cao cũng là phân giác, trung tuyến, nằm trong cạnh đáy. Tam giác đều phải có ba trục đối xứng.

– Hình thang cân có trục đối xứng là mặt đường thẳng trải qua trung điểm của nhị đáy.

Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm hai lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng đó.

B. BÀI TẬP

Bài 1. Vẽ hình đối xứng với các hình đã mang lại qua trục d (h.58).


 

*

Lời giải:

Vẽ hình:

 

*

Bài 2. Cho góc xOy gồm số đo 50o, điểm A phía bên trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng cùng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng cùng với A qua Oy.

Xem thêm: Số S/N Là Gì ? Ý Nghĩa Của S/N Và P/N Trên Các Sản Phẩm Cntt

a) So sánh những độ dài OB cùng OC

b) Tính số đo góc BOC

Lời giải:

 

*

a) Ox là mặt đường trung trực của AB => OA = OB

Oy là đường trung trực của AC => OA = OC

=> OB = OC

b) ΔAOB cân nặng tại O (vì OA = OB)

Tam giác AOB cân nặng tại O có OM là con đường cao phải cũng là mặt đường phân giác của góc AOB.