Cho tứ diện (OABC) tất cả (OA,OB,OC) đôi một vuông góc với nhau. Hotline (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề làm sao sai trong những mệnh đề sau:

Lời giải của GV nasaconstellation.com


*

Ta bao gồm (OA ot (OBC) Rightarrow OA ot BC,) cơ mà (OH ot BC) ( Rightarrow BC ot (OAH) Rightarrow BC ot AH).Bạn vẫn xem: Đôi một vuông góc là gì

Tương tự, ta tất cả (AB ot CH), suy ra giải đáp A, D đúng.

Bạn đang xem: Đôi một vuông góc là gì

Ta tất cả (dfrac1OH^2 = dfrac1OA^2 + dfrac1OI^2 ) (= dfrac1OA^2 + dfrac1OB^2 + dfrac1OC^2)

với (I = AH cap BC), suy ra lời giải C đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: b


*

Sau này các em hoàn toàn có thể coi phía trên như một đặc thù cần nhớ nhằm sử dụng:

Trong tứ diện vuông (ba cạnh tại một đỉnh vuông góc với nhau), hình chiếu của đỉnh đó lên mặt đối lập là trực trung ương của tam giác đó.


*

*

*

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (SA ot left( ABCD ight)) và (AB ot BC). Dựng (AH) là mặt đường cao của (Delta SAB). Xác minh nào tiếp sau đây sai?

Cho hình chóp (S.ABC) có (SA ot (ABC)) với (AB ot BC.) Số những mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:

Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác hồ hết cạnh (a) cùng độ nhiều năm các ở kề bên (SA = SB = SC = b.) hotline (G) là giữa trung tâm của tam giác (ABC.) Độ dài đoạn trực tiếp (SG) bằng

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). Call (AE;AF) lần lượt là các đường cao của tam giác (SAB) cùng tam giác $SAD$. Gọi (M) là giao điểm của (SC) với ( (AEF) ). Chọn xác định đúng trong các khẳng định sau ?

Cho hình chóp (S.ABC) có cạnh (SA ot left( ABC ight)) với đáy (ABC) là tam giác cân ở (C). Call (H) và (K) theo lần lượt là trung điểm của (AB) và (SB). khẳng định nào sau đây sai?

Cho tứ diện (OABC) tất cả (OA,OB,OC) đôi một vuông góc cùng với nhau. Hotline (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:

Cho tứ diện (ABCD) có (AB ot CD) với (AC ot BD). Call (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các xác định sau, xác định nào sai?

Cho hình chóp $SABC$ tất cả $SA ot left( ABC ight).$ gọi $H, m K$ thứu tự là trực tâm những tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề làm sao sai trong các mệnh đề sau?

Cho nhì hình chữ nhật $ABCD$ với $ABEF$ phía trong hai khía cạnh phẳng không giống nhau sao cho hai tuyến phố thẳng $AC$ cùng $BF$ vuông góc với nhau. điện thoại tư vấn $CH$ với $FK$ theo thứ tự là mặt đường cao của nhị tam giác $BCE$ cùng $ADF$.

Khẳng định nào sau đấy là sai?

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). Call (I), (J), (K) lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) và (SB). Xác minh nào dưới đây sai?

Cho hình tứ diện (ABCD) có $AB$, $BC$, $CD$ đôi một vuông góc nhau. Hãy đã cho thấy điểm (O) giải pháp đều bốn điểm (A), (B), (C), (D).

Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a$, mặt mặt $SAB$ là tam giác hầu như và $SC = asqrt 2 $. Gọi $H,K$ theo lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB$ cùng $AD$.Khẳng định như thế nào sau đó là sai?.

Xem thêm: Gsm Modem Là Gì - Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Với Gsm Modem

Cho hình chóp $S.ABC$ có $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ điện thoại tư vấn $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn xác định đúng trong các xác minh sau

Cho tứ diện $OABC$ bao gồm $OA,OB,OC$ song một vuông góc với nhau. điện thoại tư vấn $H$ là hình chiếu của $O$ xung quanh phẳng $left( ABC ight)$. Xét những mệnh đề sau :

I. Vì $OC ot OA,OC ot OB$ cần $OC ot left( OAB ight)$.

II. Vị $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Tất cả $OH ot left( ABC ight)$ và $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Tự $left( 1 ight)$ với $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề bên trên là:

Cho hình hộp $ABCD.A"B"C"D"$ có đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ cùng $A"A = A"B = A"D$. Hotline $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ bên trên $left( ABCD ight)$ là :