hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Đồ thị hàm số (y= an x-2) đi qua:

 

 

 

A  (Oleft( 0;0 ight)) B  (Mleft( fracpi 4;-1 ight)) C  (Nleft( 1;fracpi 4 ight)) D  (Pleft( -fracpi 4;1 ight))

Phương pháp giải:

Điểm (Mleft( x_0,y_0 ight)) được gọi là thuộc thứ thị hàm số (y=fleft( x ight)Leftrightarrow y_0=fleft( x_0 ight).)


Lời giải chi tiết:

Thử từng câu trả lời ta có:

Đáp án A: (yleft( 0 ight)= an 0-2=-2 e 0Rightarrow A) sai.

Bạn đang xem: Đồ thị hàm số y tanx

Đáp án B: (yleft( fracpi 4 ight)= an fracpi 4-2=1-2=-1Rightarrow B) đúng.

Thử giống như như bên trên ta thấy lời giải C cùng D đa số sai.

Chọn B.

Xem thêm: Paracord Là Gì - Dây Sinh Tồn Paracord Đa Năng


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.