Cách tính góc giữa hai vectơ trong mặt phẳng

1. Cách khẳng định góc thân hai vectơ trong phương diện phẳng

Cho nhì véc-tơ $ veca$ và $vecb$ những khác $ vec0$. Xuất phát điểm từ 1 điểm $ O$ bất kỳ, dựng $ overrightarrowOA=veca$ và $ overrightarrowOB=vecb$ thì góc $ widehatAOB$ được gọi là góc thân hai véc-tơ $ veca$ và $vecb$, kí hiệu là $ left(veca,vecb ight)$.

Bạn đang xem: Định nghĩa góc giữa 2 vecto

*

Nhận xét.

Trong tư tưởng thì điểm $ O$ được lấy tuỳ ý. Tuy nhiên, trong những khi giải toán ta rất có thể chọn O trùng cùng với điểm gốc của vectơ $ overrightarrowa$ hoặc $ overrightarrowb$ cho solo giản.Hiểu một cách đối chọi giản, để khẳng định góc giữa hai véc-tơ ta thay thế sửa chữa hai vectơ sẽ cho do hai vecto mới bao gồm chung điểm gốc.

*

2. đặc điểm góc giữa hai véc-tơ trong khía cạnh phẳng

Góc thân hai vecto bất kì luôn nằm trong khúc từ $ 0^circ $ mang lại $180^circ$.Góc thân hai véc tơ bằng $0^circ$ khi và chỉ khi nhì véc tơ đó thuộc chiều.Góc thân hai véc tơ bởi $180^circ$ khi và chỉ khi nhị véc tơ kia ngược chiều.Góc thân hai véc tơ bằng $90^circ$ khi và chỉ còn khi nhị véc tơ đó vuông góc.

3. Bài tập xác minh góc thân hai vectơ trong mặt phẳng

Ví dụ 1. Cho tam giác các $

ABC$ có

$

H$

là trung điểm $

BC$

. Tính góc giữa những cặp vectơ sau:

*

$ overrightarrowAH$ với $ overrightarrowBC$;$ overrightarrowAB$ và $ overrightarrowAC$;$ overrightarrowAB$ cùng $ overrightarrowCA$;$ overrightarrowAB $ cùng $ overrightarrowAH$;$ overrightarrowAB $ và $ overrightarrowHA$;$ overrightarrowAB$ và $ overrightarrowBC$.

Ví dụ 2. Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, cạnh $AB=3,AC=4$. Tính góc giữa những cặp vectơ:

$ overrightarrowAB, overrightarrowAC$;$ overrightarrowAB, overrightarrowBC$.

Xem thêm: Cách Tắm Sạch Huyết Quản Làm Sạch Mạch Máu Rất Hiệu Quả, Cách Tắm Sạch Huyết Quản

Ví dụ 3. Cho hình vuông $ABCD$, tính góc giữa những véc-tơ:

$ overrightarrowAB,overrightarrowAD$;$ overrightarrowAC,overrightarrowBD$;$ overrightarrowAB,overrightarrowCB$;$ overrightarrowAD,overrightarrowDC$.
Hình học, Toán 10, Toán 11, Toán học góc thân hai vectơ, tích vô hướng, toán 10Post navigation
Tích vô vị trí hướng của hai vectơ