Hai góc đối đỉnh là nhị góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

*

(widehatO_1) đối đỉnh với (widehatO_3Rightarrow widehatO_1=widehatO_3)

(widehatO_2) đối đỉnh với (widehatO_4Rightarrow widehatO_2=widehatO_4.)

Chú ý: 2 góc đều bằng nhau chưa kiên cố đã đối đỉnh

nasaconstellation.com
Bạn đang xem: Định lí hai góc đối đỉnh

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp nasaconstellation.com
Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Tâm Lý Học 2019, Nhóm Ngành Tâm Lý

Cảm ơn các bạn đã sử dụng nasaconstellation.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.