Tóm tắt ngôn từ chính bài bác Hình thang. Diện tích s hình thang lớp 5 môn Toán gồm triết lý ngắn gọn, những dạng bài tập về Hình thang. Diện tích hình thang nổi bật và các ví dụ minh họa giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng từ đó biết cách làm bài bác tập Hình thang. Diện tích s hình thang Toán lớp 5. 


Lý thuyết Hình thang. Diện tích s hình thang lớp 5

1. Hình thang

a) Định nghĩa

*

Hình thang ABCD có:

- Cạnh lòng AB với cạnh lòng DC. ở kề bên AD và kề bên BC.

Bạn đang xem: Diện tích hình thang lớp 5

- Hai cạnh đáy là nhì cạnh đối diện tuy vậy song.

Hình thang tất cả một cặp cạnh đối diện song song.

Chú ý:Hình thang bao gồm một ở bên cạnh vuông góc với nhị đáy điện thoại tư vấn là hình thang vuông.

*

b) Đường cao của hình thang

*
*

2. Diện tích hình thang

Quy tắc: diện tích hình thang bởi tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia cho2.

*

S=(a+b)×h2hoặc S=(a+b)×h:2

(S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao)

Ví dụ 1:Tính diện tích hình thang biết độ lâu năm hai đáy lần lượt là 18cm cùng 14cm; độ cao là 9cm.

Phương pháp giải: Độ lâu năm hai đáy và độ cao đã có cùng đơn vị chức năng đo yêu cầu để tính diện tích ta lấy tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2.

Bài giải

Diện tích hình thang kia là:

18+14×92=144  cm2

Đáp số:144 cm2

Ví dụ 2:Tính diện tích s hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là 4m và 25dm; độ cao là 32dm.

Phương pháp giải: Độ nhiều năm hai đáy và độ cao chưa cùng đơn vị chức năng đo phải ta thay đổi về cùng đơn vị đó, 4m = 40dm, tiếp nối để tính diện tích s ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với độ cao rồi phân chia cho 2.

Bài giải

Đổi: 4m = 40dm

Diện tích hình thang đó là:

40+25×322=1040   dm2

Đáp số: 1040dm2

3. Một trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích hình thang khi biết độ dài hai đáy cùng chiều cao

Phương pháp:

Áp dụng công thức: S=a+b×h2 hoặcS=a+b×h:2

(S là diện tích, a, b là độ dài những cạnh đáy, h là chiều cao)

Dạng 2: Tính tổng độ dài hai đáy khi biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích S=a+b×h2 hoặc S=a+b×h:2ta tất cả công thức tính độ nhiều năm hai đáy như sau:a+b=S×2:h

Lưu ý: Đề bài bác thường đến hiệu của hai lòng hoặc tỉ số thân hai đáy và yêu cầu tìm độ lâu năm của từng đáy. Học sinh cần nhớ nhì dạng toán tổng – hiệu với tổng – tỉ.

Xem thêm: " Phi Thương Bất Phú Là Gì? 10 Điều Chứng Minh Quan Điểm Này

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ nhiều năm hai đáy

Phương pháp: Từ bí quyết tính diện tích s S=a+b×h2hoặc S=a+b×h:2, ta có công thức tính độ cao như sau h=S×2a+bhoặc h=S×2:a+b.