Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 gồm đáp án

Với đứng top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện trường đoản cú đó lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề toán học kì 2 lớp 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ lâu năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong số số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân tách hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi greed color và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm đường chéo cánh thứ độc nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bằng độ lâu năm đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) bạn ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhị số là 50. Số bự gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ đồ gia dụng

*

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm ba mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số tương thích điền vào địa điểm chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc thế kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện giờ tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết hiện thời tổng số tuổi của hai người mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ nhiều năm đường chéo dài bởi 5/3 độ nhiều năm đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta có sơ đồ gia dụng tuổi con là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà bầu là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của bé là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; chị em 32 tuổi

Bài 5.

Độ lâu năm đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tất cả 3 viên bi màu xanh da trời và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh lá cây so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi tất cả độ dài các đường chéo cánh là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo sản phẩm tự từ nhỏ nhắn đến lớn là:

*
*

Câu 4: bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bản đồ này ứng cùng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: cực hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu phân phối rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp đến số cam ở nhì rổ bằng nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì tiếp nối số cam sống rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam ngơi nghỉ rổ vật dụng hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số thế nào cho nếu rước mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống như nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ lắp thêm hai nhiều hơn thế nữa rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ đầu tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ máy hai.

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ vật ta thấy:

Số cam sinh sống rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ vật dụng hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số tương đương nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết cho 2, vừa phân chia hết cho 5 có tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A tất cả 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và khá là

*

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành có chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình tất cả số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong nhì hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Em Có Suy Nghĩ Gì Khi Trúng Tuyển Vào Học Một Trường Của Quân Đội

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ lâu năm đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào khu vực chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số dưới đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào khu vực chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tra cứu m cùng n sao để cho

*
, m với n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần máy hai bán được bằng
*
lần thứ nhất. Sau nhì lần cung cấp bao đường sót lại 12kg. Hỏi thuở đầu bao đường gồm bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):