Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm học 2021 - 2022 tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 bao gồm đáp án

Để ôn luyện và làm xuất sắc các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 lựa chọn lọc, tất cả đáp án gồm những đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề thi giữa kì 2, đề thi học tập kì 2 cực cạnh bên đề thi bao gồm thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 2


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi thân kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu hao của đôi mươi hộ mái ấm gia đình trong một tháng

(tính theo kWh) được đánh dấu ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) dấu hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và tra cứu mốt của vệt hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính quý hiếm của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x tại x = 1 và x = -1/2

Bài 3 (3điểm): mang lại hai đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tra cứu bậc của hai đa thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang đến tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B giảm cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.

a) chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến phố thẳng DH cùng AB giảm nhau trên E. Minh chứng tam giác BEC cân.

c) minh chứng AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) cầm cố x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) nuốm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của đa thức P(x) là 4.

Bậc của đa thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm khám nghiệm một máu môn Toán của học viên một lớp 7 trên một trường trung học cơ sở được mang lại trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) dấu hiệu điều tra ở đây là gì? dấu hiệu có từng nào giá trị không giống nhau?

b) search mốt. Tính số vừa phải cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và tìm kiếm bậc của đơn thức thu gọn, biết:

*

b) Tính quý giá của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 tại x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) mang lại hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) search nghiệm của các đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm m để đa thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 có một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) đến vuông trên A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC và chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) mang lại vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ

*
.

a) chứng minh:

*

b) trên tia đối của AB đem điểm K làm thế nào cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H trực tiếp hàng.

Đáp án và gợi ý làm bài

Câu 1.

a) dấu hiệu điều tra: “Điểm bình chọn 1 tiết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” (0,25 điểm)

Số những giá trị khác nhau là 8. (0,25 điểm)

b) kiểu mốt của tín hiệu là 7 (vì phía trên giá trị có tần số mập nhất: 11) (0,25 điểm)

Số mức độ vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của đơn thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) thế x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 cùng y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của đa thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của nhiều thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = 1 là một nghiệm của đa thức f(x) buộc phải ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy với nhiều thức f(x) có một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 cm (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhì tam giác vuông ABD với HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D vị trí tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) có

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bh + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là con đường cao bắt nguồn từ đỉnh B

=> D là trực chổ chính giữa của

(Do D là giao của hai tuyến đường cao BD với AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ từ bỏ đỉnh K của đề nghị KH phải đi qua trực vai trung phong D.

Vậy cha điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả đánh giá môn Văn của 35 học viên lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần niềm nở là gì?

b. Gồm bao nhiêu cực hiếm khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cộng và tra cứu mốt của dấu hiệu

e. Vẽ biểu trang bị cột ứng với bảng tần số

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiểm bao nhiêu phần trăm?

Đáp án và thang điểm

a.Dấu hiệu cần nhiệt tình là hiệu quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị không giống nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số trung bình cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu thứ cột (2 điểm)

*

f.Số học sinh đạt điểm 9 chiếm phần 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Xem thêm: 3 =5 - Tính (

Đề chất vấn 1 tiết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu dưới đây, nên chọn lựa phương án vấn đáp đúng:

Câu 1: chọn câu vấn đáp sai

A. Số toàn bộ các cực hiếm (không duy nhất thiết đề nghị khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

B. Các số liệu tích lũy được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra

D. Số lần lộ diện của một quý hiếm trong dãy quý giá của tín hiệu là tần số của quý giá đó.

Câu 2: chọn câu vấn đáp đúng

A. Tần số là các số liệu tích lũy được khi điều tra về một dấu hiệu

B. Tần số của một giá trị là 1 giá trị của lốt hiệu

C. Cả A và B hầu hết sai

D. Cả A và B phần đông đúng

BÀI 1: thời gian giải hoàn thành một việc (tính theo phút) của 30 học viên được khắc ghi trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: dấu hiệu cần nhiệt tình là:

A. Thời gian giải kết thúc một việc của 30 học sinh

B. Thời hạn làm bài xích kiểm tra của học tập sinh

C, Số học viên tham gia giải toán

D. Thời hạn làm hoàn thành bài văn của học tập sinh

Câu 4: Số học viên giải việc trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học sinh giải ngừng bài toán đó sớm nhất là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời hạn giải toán vừa phải của 30 học viên là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mẫu của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời hạn đi từ nhà đến trường (tính theo phút) của 40 học viên được ghi lại trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời hạn đi tự nhà đến trường trung bình của 40 học viên là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: tất cả bao nhiêu học viên đi từ nhà đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: tất cả bao nhiêu giá chỉ trị không giống nhau của lốt hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số chúng ta đi trường đoản cú nhà mang đến trường vào 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời hạn đi trường đoản cú nhà cho trường sớm nhất có thể là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: bao gồm bao nhiêu chúng ta đi tự nhà cho trường mất hơn 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số con trong mỗi gia đình của 40 mái ấm gia đình của một thôn được đánh dấu trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: có bao nhiêu giá trị của lốt hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị không giống nhau của tín hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của mái ấm gia đình có 2 nhỏ là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số gia đình có 5 bé chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số mái ấm gia đình không bao gồm con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời hạn giải kết thúc một việc (tính theo phút) của 40 học viên được lưu lại trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: dấu hiệu cần vồ cập là:

A. Thời hạn làm bài bác kiểm tra học tập kì toán

B. Số học viên nữ vào 40 học tập sinh

C. Thời gian giải hoàn thành một bài toán của 30 học tập sinh

D. Thời hạn giải ngừng một việc của 40 học tập sinh

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: có bao nhiêu bạn giải xong xuôi bài toán vào 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số bạn giải dứt bài toán đó trong 5 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số những giá trị khác nhau của tín hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài bác 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài xích 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài bác 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523