Câu 1: Tính quý giá của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2…………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 1

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Số bao gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là:………………………………………………..

Số gồm 6 triệu, 5 trăm cùng 4 chục được viết là

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Tính quý hiếm của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Tính quý giá của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 5:Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Chu vi hình vuông vắn có diện tích s là 16

*

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 7: lúc viết số 2 vào mặt trái một số có 3 chữ số thì số new hơn số cũ bao nhiêu solo vị?…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Tính diện tích s của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng lớn 14cm và bớt chiều lâu năm 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông vắn có chu vi 92cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 9: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 76cm và chiều lâu năm hình chữ nhật bởi 30cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 10:Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích hình vuông có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 11:Tính quý giá biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mậu Dần 1998 Năm 2021 Nữ Mạng Chi Tiết Chính Xác, Xem Bói Tử Vi Tuổi Dần 1998 Năm 2021 Tân Sửu

…………………………………………………………………………………………………….