Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 17 năm 2015 - năm 2016 có đáp án

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Số nhỏ xíu nhất trong các số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?Câu 1.2: Lan gồm 19 quyển vở. Lan cho Hoa và Bình mỗi chúng ta 4 quyển vở. Vậy Lan còn sót lại ...... Quyển vở.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 17 năm 2016

Bạn sẽ xem: Đề thi violympic lớp 1 vòng 17

Câu 1.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 18 - 2 + 3 = 19 - 7 + .....Câu 1.4: Em hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả hai chữ số nhưng mà hai chữ số của mỗi số đó đều giống nhau.Câu 1.5: Có tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số nhưng hai chữ số của mỗi số đó cùng lại với nhau thì bằng 8?

Bài 2: Cóc xoàn tài ba

Câu 2.1: trong những số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Tất cả ..... Số tất cả hai chữ số.a. 8 b. 9 c. 7 d. 11Câu 2.2: 12 + 7 - 4 = 6 + 4 + .... Số phù hợp điền vào nơi chấm là:a. 7 b. 5 c. 6 d. 4Câu 2.3: Tính: 30cm - 20cm + 8cm = ......a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10Câu 2.4: 80 - 30 + 10 = .... Số thích hợp điền vào nơi chấm là:a. 60 b. 40 c. 50 d. 30Câu 2.5: 18 - 3 + 4 = 16 - 5 + ....... Số thích hợp điền vào khu vực chấm là:a. 9 b. 7 c. 8 d. 6Câu 2.6: Lớp 1A tất cả 20 học sinh nam cùng 10 học sinh nữ. Lớp 1B tất cả 10 học sinh nam với 20 học sinh nữ. Như vậy, cả nhị lớp bao gồm số học sinh là ....... Học tập sinh.a. 80 b. 70 c. 60 d. 50Câu 2.7: có bao nhiêu số to hơn 12 và nhỏ hơn 19?a. 12 b. 8 c. 6 d. 17Câu 2.8: Cho: 5...> 58. Chữ số thích hợp điền vào địa điểm chấm:a. 8 b. 61 c. 9 d. 60Câu 2.9: tự 9 mang lại 19 tất cả ...... Chữ số 1.a. 10 b. 12 c. 9 d. 11Câu 2.10: cho những chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số từ các chữ số vẫn cho.a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm .... Nhé!

Câu 3.1: cho các số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Search số nhỏ nhất trong những số đang cho.Câu 3.2: kiếm tìm một số, biết số đó cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bởi 12.Câu 3.3: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 16 + 3 - 7 Câu 3.4: kiếm tìm số bao gồm hai chữ số, biết số đó ngắn hơn 2 đơn vị chức năng thì được số nhỏ xíu nhất có hai chữ số không giống nhau.Câu 3.5: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 15 + 4 - 3 > 4 + 6 + ....... > 15 - 3 + 2Câu 3.6: cho những chữ số:1; 7; 8. Viết số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số từ những số đang cho.

Xem thêm: Trình Độ Học Vấn Là Gì - Mẹo Nói Về Học Vấn Trong Buổi Interview

Câu 3.7: cho những chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ nhất tất cả hai chữ số khác biệt được tạo nên bởi các chữ số vẫn cho.Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhưng mà mỗi số đều có chữ số 0?Hãy điền dấu >; Câu 3.9: Điền dấu phù hợp vào chỗ chấm: 18 - 6 + 7 ......... 15 + 2 + 2Câu 3.10: Điền dấu phù hợp vào khu vực chấm: 12 + 6 - 5 .......... 15 + 2 - 3

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vậtCâu 1.1: 17Câu 1.2: 11Câu 1.3: 7Câu 1.4: 9Đó là các số: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99Câu 1.5: 8Đó là các số: 17; 26; 35; 44; 53; 62; 71; 80Bài 2: Cóc vàng tài baCâu 2.1: cCâu 2.2: bCâu 2.3: bCâu 2.4: aCâu 2.5: cCâu 2.6: cCâu 2.7: cCâu 2.8: cCâu 2.9: dCâu 2.10: dBài 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấmCâu 3.1: 11Câu 3.2: 11Câu 3.3: 19Câu 3.4: 12Câu 3.5: 5Câu 3.6: 17Câu 3.7: 12Câu 3.8: 9Câu 3.9: =Câu 3.10: chia sẻ bởi:
*

table("setting")->where("$db->web")->select("code_footer");if($oh->code_footer) # nếu tất cả code header cấu hình thiết lập $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace("", $home, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $h, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $link, $code_footer); $code_footer = str_replace("", $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace("<des>", $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace("<key>", $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace("<image>", $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace("<link>", $link, $code_footer); $code_footer = str_replace("<date_Y>", date("Y"), $code_footer); echo $code_footer;?></main<br> <!-- <div class="tags"><a href="https://nasaconstellation.com/tags/đề+thi+violympic+toán+lớp+1+vòng+17+năm+2016">đề thi violympic toán lớp 1 vòng 17 năm 2016</a> </div> --> </div> <!--/post-content--> </div> </div> </div> </div> <!----> <div class="col-md-9 offset-md-1"> <aside class="sidebar"> <div class="card mb-3"> <h6 class="card-header"><span>Bài viết liên quan</span></h6> <div class="card-body"> <ul class="list-unstyled"> <li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/chuong-trinh-tieng-anh-lop-10-thi-diem/">Chương trình tiếng anh lớp 10 thí điểm</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang/">Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/soan-van-8-bai-cau-nghi-van/">Soạn văn 8 bài câu nghi vấn</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/cach-su-dung-zoom-tren-dien-thoai-cho-hoc-sinh/">Cách sử dụng zoom trên điện thoại cho học sinh</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/nguyen-am-va-phu-am-trong-tieng-viet/">Nguyên âm và phụ âm trong tiếng việt</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-mon-toan-lop-4/">Đề kiểm tra cuối tuần môn toán lớp 4</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/de-thi-dia-ly-lop-6-hoc-ki-2-co-dap-an/">Đề thi địa lý lớp 6 học kì 2 có đáp án</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/viet-mot-doan-van-ta-ngoai-hinh-cua-mot-nguoi-ban/">Viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người bạn</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/tu-nhien-va-xa-hoi-lop-2/">Tự nhiên và xã hội lớp 2</a></li><li class="mb-3"><a href="https://nasaconstellation.com/bai-tap-tieng-anh-lop-3-unit-1-hello/">Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1 hello</a></li> </ul> </div> </div> </aside> </div> <!----> </div> </section> <style> .tags a { color: #fff; background: #909295; padding: 3px 10px; border-radius: 10px; font-size: 13px; line-height: 30px; white-space: nowrap; } .tags a:hover { background: #818182; } </style> <script type="text/javascript"> //hàm add data $(document).on('click', '.crawl', function(e){ e.preventDefault(); $this = $(this); var id = $this.attr('id-bv'); $this.html('<span class="spinner-border spinner-border-sm mr-2"></span>'); //send $.ajax({ url: "https://nasaconstellation.com/admin/post_all.php?grab", type: "POST", data: {id: id}, success: function(data){ data = $.parseJSON(data); if(data.type==='success') { location.href='https://nasaconstellation.com/de-thi-violympic-toan-lop-1-vong-17-nam-2016/'; } else { $this.html('<b>Lỗi</b>'); } } }); }); </script> <p><span style="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" href="https://meeyland.com/tag/lich-thi-dau-world-cup-2022/">Lịch thi đấu World Cup</a></span></p> <!----------footer--------------> <div id="footer"> <a href="https://nasaconstellation.com">Trang chủ</a> <a href="/lien-he/">Liên Hệ</a> <a href="/gioi-thieu/">Giới Thiệu</a> <a href="/noi-quy/">Nội Quy</a> <a href="/bao-mat/">Bảo Mật</a> <span>Copyright © 2023 <a href="https://nasaconstellation.com">nasaconstellation.com</a></span> </div> <style> #footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;} #footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;} </style> <!----------/footer--------------> </main> <script type="text/javascript" src="/js/lazy-img.js"></script> </body></html>