1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và gợi ý giải2 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và gợi ý giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và giải đáp giải4 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và lí giải giải5 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và giải đáp giải

Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ….

Kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn đã xem: Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán 2022 mới nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức p = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là mặt đường trung trực của CH

Xét con đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc với dây CD trên I

=> NI là đường trung trực của CD => NC = ND

EN là mặt đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C cố định => H thuộc con đường tròn nắm định

Qua bài viết ở trên, thpt Sóc Trăng đã cung ứng cho các em học sinh 5 đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán, bao hàm cả câu trả lời và chỉ dẫn giải dễ dàng nắm bắt nhất. Những em học sinh có thể truy cập website thpt Sóc Trăng để khám phá những nội dung bài viết hữu ích, giao hàng cho quy trình học tập và thi cử.